Cylch Darllen y Dysgwyr – Llyfrgell Rhuthun, Medi 30fed

Ar y Lein EtoBydd Cylch Darllen y Dysgwyr yn cyfarfodyn Llyfrgell Rhuthun ar 30fed Medi am 3.00yh. Llyfr y mis yw Ar y Lein Eto gan  Bethan Gwanas.

Dyddiadur bywiog a darllenadwy o deithiau Bethan Gwanas – drwy’r ddau begwn, i’r Affrig ac ati. Ceir nifer o straeon difyr ynghyd â’i sylwadau hithau am amrywiaeth y dywylliannau a’r arferion, y wleidyddiaeth a’r economi a brofwyd.

Cyhoeddwyd yn Grŵpiau Darllen, Llyfrgell Rhuthun | Tagiwyd , , | Rhowch sylw

Llyfr a Llymed – Llyfrgell Rhuthun, 26 Medi

Bydd Llyfr a Llymed, grŵp darllen Cymraeg Llyfrgell Rhuthun yn cwrdd ar 26ain Medi, 7.30, i drafod:

I Botany BayI Botany Bay gan Bethan Gwanas

“Byddai’n mynd i uffern, yn siwr. Dyna oedd y dylluan – arwydd gan Dduw ei fod wedi ei gweld hi. Arwydd y byddai’n cael ei dal, a’i chosbi.”

Dolgellau 1833, ac mae bywyd tawel Ann Lewis, 18 oed, yn gwella’n arw. Mae’n cael swydd newydd mewn siop ddillad yn y dref ac mae gwas ffarm golygus o’r enw Elis Edwards yn dangos diddordeb mawr ynddi. Beth all fynd o’i le?

Dyma stori gyffrous a hynod ddarllenadwy sydd wedi ei seilio ar ffeithiau go iawn am gyfnod creulon a chythryblus yn ein hanes gan awdures sy’n feistres ar ei chrefft.

a

Morffin a MêlMorffin a Mêl gan Siôn Hughes

Nofel gyffrous wedi ei lleoli yn Llydaw, Paris a Chymru adeg yr Ail Ryfel Byd. Mae Ricard yn fiolinydd dawnus ond pan ddaw’r rhyfel mae’n cael ei anfon i dref Vannes ar berwyl peryglus ar ran yr heddlu cudd. Stori apelgar, afaelgar gan awdur Llythyrau yn y Llwch.

Croeso cynnes i bawb!

Cyhoeddwyd yn Llyfrgell Rhuthun | Tagiwyd , , , , , | Rhowch sylw

Cylch Darllen Llyfrgell Rhuthun – 20ain Medi, 2.00yh

Rhyd y GroBydd Cylch Darllen Llyfrgell Rhun yn cyfarfod ar 20ain Medi am 2.00yh. Llyfr y mis yw Rhyd y Gro gan Sian Northey.

Nofel gywrain am gwlwm teulu, am gariad a cholled ac am y modd yr ydym yn gwau edafedd y gorffennol i greu ein storïau bratiog ein hunain.

Cyhoeddwyd yn Grŵpiau Darllen, Llyfrgell Rhuthun | Tagiwyd , , | Rhowch sylw

Cymhorthfa Ann Jones AC

Bydd Ann Jones AC yn cynnal ei chymhorthfa nesaf yn Llyfrgell Y Rhyl ar 17 Medi, 10.00 – 11.00yb.  I drefnu apwyntiad, ffoniwch 01745 332813.

Cyhoeddwyd yn Newyddion | Tagiwyd , | Rhowch sylw

Cymhorthfa Ann Jones AC

Bydd Ann Jones AC yn cynnal ei chymhorthfa nesaf yn Llyfrgell Llanelwy (2.30 – 3.30) a lyfrgell Prestatyn (4.00 – 5.00) ar 16 Medi.  I drefnu apwyntiad, ffoniwch 01745 332813.

Cyhoeddwyd yn Llyfrgell Llanelwy, Llyfrgell+ Prestatyn | Tagiwyd , , | Rhowch sylw

Ruthin Library Reading Group – 14 Medi, 7.30

Eleanor MarxBydd Grŵp Darllen Llyfrgell Rhuthun yn cyfarfod eto ar 14 Medi am 7.30pm. Y mis hwn byddant yn trafod Eleanor Marx gan Rachel Holmes.

Ddim yn gadael i gonfensiwn ei dal yn ôl, gyda chalon fel llew, ac yn rhydd, roedd Eleanor Marx (1855-1898) yn ddynes eithriadol. Ei chyfieithiad hi oedd y cyfieithiad Saesneg cyntaf Mme Bovary Flaubert. Arloesodd theatr Henrik Ibsen. Hi oedd y ddynes gyntaf i arwain undebau llafur gweithwyr dociau a gweithwyr nwy Prydain. Am flynyddoedd bu’n gweithio’n ddiflino i’w thad, Karl Marx, fel ysgrifennydd personol ac ymchwilydd. Yn ddiweddarach, golygodd lawer o’i weithiau gwleidyddol allweddol, a gosod y sylfeini ar gyfer ei gofiant. Ond yn bennaf ymhlith ei llwyddiannau oedd ei ffeministiaeth arloesol. Iddi hi, roedd cydraddoldeb rhywiol yn rhag-amod angenrheidiol ar gyfer cymdeithas gyfiawn.

Gan dynnu nerth oddi wrth ei theulu a’u cylch eang, gan gynnwys Friedrich Engels a Wilhelm Liebknecht, aeth Eleanor Marx ati i wneud gwahaniaeth – ei hoff arwyddair oedd: ‘Amdani!’ Gyda’i ffrindiau agosaf – yn eu plith, Olive Schreiner, Havelock Ellis, George Bernard Shaw, Will Thorne a William Morris – hi oedd uwchganolbwynt sosialaeth Prydain. Hi hefyd oedd yr unig un o’r teulu Marx i nodi ei gwreiddiau Iddewig. Ond roedd ei bywyd yn cynnwys tristwch dwfn: roedd yn caru dyn anffyddlon ac anonest, yr academydd, actor a dramodydd Edward Aveling. Ond er gwaethaf yr anhapusrwydd a ddaeth iddi, wnaeth bywyd gwleidyddol Eleanor Marx erioed simsanu, bu’n ymgyrchu a threfnu’n ddi-baid nes ei marwolaeth annhymig, sydd – gyda’i lythyrau, cymynroddion, cyfrinachau a thadolaeth cudd – yn darllen yn rhannol fel nofel gan Wilkie Collins, ac yn rhannol fel y drasiedi fodern a oedd.

Mae Rachel Holmes wedi mynd yn ôl at ffynonellau gwreiddiol i adrodd hanes y wraig a wnaeth fwy nag unrhyw un arall i drawsnewid gwleidyddiaeth Prydain yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg, nad oedd ofn byw i’r croesebau

Cyhoeddwyd yn Grŵpiau Darllen, Llyfrgell Rhuthun | Tagiwyd , , , | Rhowch sylw

Grŵp Darllen Llyfrgell Dinbych

Llyfrgell DinbychBydd Grŵp Darllen Llyfrgell Dinbych yn cwrdd am y tro cyntaf ar ôl eu gwyliau haf 15 Medi.

Enw cyfarfod y mis hwn yw “Beth wnes i ei ddarllen dros yr haf”, lle byddant yn trafod llyfrau y maent wedi’u darllen yn ystod y gwyliau, yn ogystal â threfnu’r llyfrau bydd y grŵp yn eu darllen dros y misoedd nesaf. Mae croeso i aelodau newydd.

I gael rhagor o fanylion ffoniwch Llyfrgell Dinbych ar 01745 816313.

Cyhoeddwyd yn Grŵpiau Darllen, Llyfrgell Dinbych | Tagiwyd , , | Rhowch sylw