Ann Jones AC

Ann JonesBydd Ann Jones AC yn cynnal ei chymhorthfa nesaf yn Llyfrgell Y Rhyl ar 30 Mehefin am 10.00 – 11.00.

I drefnu apwyntiad, ffoniwch 01745 332813.

Advertisements
Cyhoeddwyd yn Llyfrgell Y Rhyl, Newyddion | Tagiwyd , | Rhowch sylw

Tyrd i fod yn Wirfoddolwr Ifanc hefo’r Sialens Ddarllen Haf!

Make a difference this summerY manteision i ti
• Profiad gwaith gwerthfawr a chofnod a wiriwyd o’r oriau o waith gwirfoddol a wnaed.
• Cyfle i feithrin hyder, sgiliau cymdeithasol, cyflogadwyaeth a sgiliau llythrennedd ac i wneud cyfraniad cadarnhaol i’w cymunedau.- a chyfle i wneud ffrindiau newydd

Beth fyddi di’n ei wneud fel gwirfoddolwr ifanc?
• Cael plant i ymuno â’r sialens a’u helpu i ddewis a dod o hyd i lyfrau.
• Helpu plant a theuluoedd i ddefnyddio gwefan Sialens Ddarllen yr Haf ac i lawrlwytho app y Sialens
• Helpu â gweithgareddau a digwyddiadau er mwyn helpu plant i rannu eu dewisiadau darllen a adborth

Yr hyn rydym yn ei ddisgwyl gan y gwirfoddolwr ifanc
Rhaid i ti fod rhwng 14 a 24 oed ac yn gallu ymrwymo i wirfoddoli am 3 awr yr wythnos o leiaf ar draws cyfnod o 4 wythnos (cyfanswm o 12 awr dros yr haf).

Byddi angen sgiliau cyfathrebu da ac, os yn bosibl, parodrwydd i gysylltu â phlant a theuluoedd yn Gymraeg a Saesneg; diddordeb mewn cefnogi a gweithio gyda phlant, ac mewn llyfrau a darllen; ac agwedd hyblyg a chyfeillgar wrth ymgymryd â thasgau, prydlondeb a dibynadwyedd.

Cyswllt am wybodaeth pellach
Llyfrgell Corwen helen.a.roberts@denbighshire.gov.uk
Llyfrgell Dinbych llinos.davies@denbighshire.gov.uk
Llyfrgell Llanelwy meira.jones@denbighshire.gov.uk
Llyfrgell Llangollen helen.a.roberts@denbighshire.gov.uk
Llyfrgell Prestatyn nia.w.jones @denbighshire.gov.uk
Llyfrgell Rhuddlan meira.jones@denbighshire.gov.uk
Llyfrgell y Rhyl nia.w.jones@denbighshire.gov.uk
Llyfrgell Rhuthun llinos.davies@denbighshire.gov.uk

Ffurflen gais 2018

Cysyllta hefo dy lyfrgell leol am ragor o wybodaeth.
Edrychwn ymlaen at glywed gennyt!

Cyhoeddwyd yn Sialens Darllen Haf | Tagiwyd | Rhowch sylw

Ruthin Library Reading Group – 13 Mehefin, 7.30

The Insect FarmInsect Farm – Stuart Prebble

Pan mae Jonathan Maguire, dyn ifanc 20 oed, yn deffro mewn pwll o waed wrth ymyl corff marw, mae ei sioc a’i alar yn troi’n banig yn gyflym iawn. Bydd cael ei arestio am lofruddiaeth yn ei atal rhag gwireddu ei addewid i’w rieni – y byddai’n gofalu am Roger, ei frawd hŷn sydd dan anfantais feddyliol, ar ôl iddynt farw. Mae Roger yn byw mewn byd rhyfedd a chymhleth y mae wedi’i greu yn ei ben – lle mae miliynau o bryfed bychain bach yn trigo – ei fferm bryfed. Wrth i’r heddlu gau i mewn, ymddengys bod Roger yn gwybod mwy nag y mae wedi’i ddatgelu, ac mae’r cyffro’n chwyrlïo tuag at ddiweddglo syfrdanol.

Archebwch yma>  Llyfr | Print Bras

Cyhoeddwyd yn Grŵpiau Darllen, Llyfrgell Rhuthun, Newyddion | Tagiwyd , , , , | Rhowch sylw

Ann Jones AC

Ann JonesBydd Ann Jones AC yn cynnal ei chymhorthfa nesaf yn Llyfrgell Prestatyn ar 8fed Mehefin, 4.00 – 5.00yh ac yn Llyfrgell Y Rhyl ar 9fed Mehefin am 10.00 – 11.00.

I drefnu apwyntiad, ffoniwch 01745 332813.

Cyhoeddwyd yn Llyfrgell Y Rhyl, Llyfrgell+ Prestatyn, Newyddion | Tagiwyd , , | Rhowch sylw

Rhyl Library Reading Group – 7fed Mehefin, 11.00yh

SanctusSanctus – Simon Toyne

Mae dyn mewn gwisg yn ei daflu ei hun oddi ar frig y man cyfannedd hynaf ar wyneb y ddaear, sef caer ddinesig hynafol yng ngwlad Twrci. I rai, mae hyn yn arwydd o bethau mawr i ddod. I Liv a Kathryn, mae’n esgor ar ras tuag at berygl, tywyllwch a’r gyfrinach fwyaf rhyfeddol yn hanes dynoliaeth.

Archebwch yma> Llyfr | Print Bras | E-lyfr

Cyhoeddwyd yn Grŵpiau Darllen, Llyfrgell Y Rhyl, Newyddion | Tagiwyd , , , , | Rhowch sylw

Heddiw yn Llyfrgell Y Rhyl

Sunny RhylMis Hanes lleol

10.00 – 2.00: Sesiwn Holi a Chyffwrdd gyda Amgueddfa Y Rhyl

2.00 – 4.00: Dad-gloi’r gorffennol. Cyfle i archwilio rhai o’r adnoddau hanes lleol a gedwir yn Llyfrgell Y Rhyl

Mae hefyd nifer o arddangosfeydd photograffig a chyfle i weld rhai o’r ffilmiau a grewyd yn y dref gan arloeswyr byd sinema. Mae’r amgueddfa ar agor, ac wrth gwrs mae ystod eang o lyfrau hanes lleol ar gael i’w fenthyg.

Am fwy o wybodaeth, ffoniwch Llyfrgell y Rhyl ar 01745 353814

Cyhoeddwyd yn Llyfrgell Y Rhyl, Newyddion | Tagiwyd , | Rhowch sylw

Heddiw yn Llyfrgell Y Rhyl!

Sunny RhylMis Hanes Lleol

1.30 – 4.00: Sesiwn galw fewn gyda archifdau Siroedd Fflint a Dinbych.

 

Mae hefyd nifer o arddangosfeydd photograffig a chyfle i weld rhai o’r ffilmiau a grewyd yn y dref gan arloeswyr byd sinema. Mae’r amgueddfa ar agor, ac wrth gwrs mae ystod eang o lyfrau hanes lleol ar gael i’w fenthyg.

Am fwy o wybodaeth, ffoniwch Llyfrgell y Rhyl ar 01745 353814

 

Cyhoeddwyd yn Llyfrgell Y Rhyl, Newyddion | Tagiwyd , | Rhowch sylw