Lansiad Llyfr Newydd

diwrnodyllyfr

Delwedd | Cofnodwyd ar gan | Rhowch sylw

Cylch Darllen Llyfrgell Rhuthun – Chwefror 21, 2.00yh

PijinPijin gan Alys Conran (cyfieithiad Sian Northey)

Mae Pijin yn stori drasig, ddoniol o bryd i’w gilydd a dwys yn y pen draw o gyfeillgarwch plentyndod a sut mae’n cael ei rwygo ar wahân, stori o euogrwydd, tawelwch a cholli diniweidrwydd, a stori am y math o gariad a all oroesi’r cyfan.

Archebwch yma> Llyfr

Cyhoeddwyd yn Grŵpiau Darllen, Llyfrgell Rhuthun | Tagiwyd , , , , , | Rhowch sylw

Cylch Darllen y Dysgwyr, Llyfrgell Rhuthun, 20ain Chewfror, 3.00yh

y-weirglodd-wenY Weirglodd Wen – Lona Patel

I Magi, mae cael ei gyrru i fferm y Weirglodd Wen i weini a hithau ond yn dair ar ddeg oed yn antur newydd – cyfle i ehangu ei gorwelion, cyfarfod ffrindiau newydd ac ennill arian i’w roi i’w mam ar ben tymor. Ond pan gaiff ei rhybuddio am fab golygus y fferm, a chanfod mai marw fu tynged morwyn fach flaenorol y Weirglodd Wen, dydi ei bywyd newydd ddim yn ymddangos mor gyffrous.

Archebwch yma

Cyhoeddwyd yn Grŵpiau Darllen, Llyfrgell Rhuthun, Newyddion | Tagiwyd , , , | Rhowch sylw

Denbigh Library Reading Group – 16 Chwefror, 10.30yb

russian-fiction‘Ffuglen Rwsieg’

Ymunwch a ni am De a Sgwrs

Croeso cynnes i bawb!

(Bydd y cyfarfod hwn yn uniaith Saesneg)

Cyhoeddwyd yn Grŵpiau Darllen, Llyfrgell Dinbych, Newyddion | Tagiwyd , , | Rhowch sylw

Cymhorthfa Ann Jones AC

Bydd Ann Jones AC yn cynnal ei chymhorthfa nesaf yn Llyfrgell+ Prestatyn ar 10 Chwefror 4.00 – 5.00 ac yn Llyfrgell Y Rhyl ar 11 Chwefror 10.00 – 11.00

I drefnu apwyntiad, ffoniwch 01745 332813.

Cyhoeddwyd yn Llyfrgell Y Rhyl, Llyfrgell+ Prestatn, Newyddion | Tagiwyd , , | Rhowch sylw

Ruthin Library Reading Group – 8 Chwefror, 7.30

There but for theThere But For The – Ali Smith

Dychmygwch eich bod yn gwahodd pobl i giniawa ac mae ffrind i ffrind yn dod â dieithryn i’ch tŷ fel gwestai. Mae’n ymddangos yn ddigon dymunol. Dychmygwch fod y dieithryn hwn yn mynd i fyny’r grisiau hanner ffordd drwy’r cinio gwadd ac yn cloi ei hun yn un o’ch ystafelloedd gwely ac yn gwrthod dod allan. Dychmygwch nad ydych yn gallu ei symud oddi yno am ddyddiau, wythnosau, misoedd. Os byth.

Archebwch yma> Llyfr | Print Bras | Llyfr Llafar | E-Lyfr

Cyhoeddwyd yn Grŵpiau Darllen, Llyfrgell Rhuthun | Tagiwyd , , , | Rhowch sylw

Llyfr a Llymed – Llyfrgell Rhuthun, 30 Ionawr, 7.30

tridegtriTridegtri – Euron Griffith

Mae bywyd yn eithaf normal i Meirion Fôn, pedwar deg rhywbeth…

Mae’n gweithio fel “hitman” i gadw’i fam gegog mewn cartref henoed moethus…

Ac yn cytuno i fynd at ddêt i blesio Mrs Fôn…

Yna, un diwrnod, mae’n cael amlen newydd… rhif Tri Deg Tri.

Ai Meirion sy’n gyfrifol am dynged pob un mae’n ei ladd? A beth yw’r gyfrinach dywyll o’r gorffennol sy’n effeithio ar ei ddyfodol?

Archebwch yma> Llyfr

y-nantY Nant – Bet Jones

Digon brith yw’r cymeriadau sy’n treulio’r penwythnos yn Nant Gwrtheyrn, Gloywi eu Cymraeg yw’r bwriad, ond mae lladd ar feddwl un.

Mae unrhyw obaith o ddianc yn diflannu pan ddaw eira mawr i gau’r Gamffordd a charcharu’r criw gyda’r llofrudd.

Archebwch yma> Llyfr

Cyhoeddwyd yn Grŵpiau Darllen, Llyfrgell Rhuthun | Tagiwyd , , , , , , | Rhowch sylw