Sesiwn galw i mewn – Swyddog Cefnogi Cymunedol yr Heddlu (PCSO) – Llyfrgell Rhuthun

Llyfrgell RhuthunDewch draw i Lyfrgell Rhuthun ddydd Gwener , Mai 26ain rhwng 1.00 a 2.30 o’r gloch i drafod unrhyw faterion sydd yn bwysig i chi hefo’ch Swyddog Cefnogi Cymunedol lleol

Cyhoeddwyd yn Llyfrgell Rhuthun, Newyddion | Tagiwyd , | Rhowch sylw

Cylch Darllen y Dysgwyr – Llyfrgell Rhuthun, 22ain Mai, 3.00yh

Y Llyfrgell – Fflur DafyddY Llyfrgell - Fflur Dafydd

Ar fore oer o Chwefror, yn y flwyddyn 2020, mae Dan, un o borthorion Llyfrgell Genedlaethol Cymru, wrthi’n cyflawni ei drosedd arferol yn erbyn y gyfundrefn. Yn ei gyfarch wrth y drws mae Eben, y cofiannydd, sy’n ysu am gael mynediad. Ond yn ddiarwybod i’r ddau, mae Ana a Nan, dwy lyfrgellwraig a’u bryd ar ddial, ar fin newid hanes Llyfrgell Genedlaethol Cymru am byth.

Mae’r nofel hon yn trawsnewid gofod tangnefeddus y Llyfrgell Genedlaethol yn set theatrig llawn posibiliadau – lle mae bwledi’n tarfu ar y tawelwch, yr Ystafell Ddarllen yn gell, a’r Llyfrgell ei hun yn un o wrth-arwresau mwyaf ein llên…

ENILLYDD GWOBR GOFFA DANIEL OWEN 2009

Archebwch yma> Llyfr

Cyhoeddwyd yn Grŵpiau Darllen, Llyfrgell Rhuthun, Newyddion | Tagiwyd , , , | Rhowch sylw

Llyfr a Llymed – Llyfrgell Rhuthun, 22ain Mai, 7.30

DadeniNoson efo’r awdur Ifan Morgan Jones
yn trafod ei lyfr newydd

Dadeni

Croeso cynnes i bawb

Cyhoeddwyd yn Grŵpiau Darllen, Llyfrgell Rhuthun, Newyddion | Tagiwyd , , , , | Rhowch sylw

Denbigh Library Reading Group – 18 Mai, 10.30

Rural Life‘Bywyd Gwledig’

Ymunwch a ni am De a Sgwrs

Croeso cynnes i bawb!
(Bydd y cyfarfod hwn yn uniaith Saesneg)

Cyhoeddwyd yn Grŵpiau Darllen, Llyfrgell Dinbych, Newyddion | Tagiwyd , , , | Rhowch sylw

Cylch Darllen Llyfrgell Rhuthun – 16eg Mai, 2.00yh

y-weirglodd-wenWeirglodd Wen Lona Patel

I Magi, mae cael ei gyrru i fferm y Weirglodd Wen i weini a hithau ond yn dair ar ddeg oed yn antur newydd – cyfle i ehangu ei gorwelion, cyfarfod ffrindiau newydd ac ennill arian i’w roi i’w mam ar ben tymor. Ond pan gaiff ei rhybuddio am fab golygus y fferm, a chanfod mai marw fu tynged morwyn fach flaenorol y Weirglodd Wen, dydi ei bywyd newydd ddim yn ymddangos mor gyffrous.

Archebwch yma

Cyhoeddwyd yn Grŵpiau Darllen, Llyfrgell Rhuthun, Newyddion | Tagiwyd , , | Rhowch sylw

Ann Jones AC

Bydd Ann Jones AC yn cynnal ei chymhorthfa nesaf yn Llyfrgell Llanelwy ar 12 Mai, 2.30 – 3.30, Llyfrgell Prestatyn, 12 Mai, 4.00 – 5.00 ac yn Llyfrgell Y Rhyl ar 13 Mai am 10.00 – 11.00.

I drefnu apwyntiad, ffoniwch 01745 332813.

Cyhoeddwyd yn Llyfrgell Llanelwy, Llyfrgell Y Rhyl, Llyfrgell+ Prestatn, Newyddion | Tagiwyd , , , | Rhowch sylw

Ruthin Library Reading Group – 10fed Mai, 7.30

The MuseThe Muse – Jessie Burton

Gall darlun gelu straeon fyrdd ………… ar ddiwrnod poeth o Orffennaf ym 1967, mae Odelle Bastien yn dringo’r grisiau cerrig sy’n arwain at oriel gelf Skelton yn Llundain gan wybod fod ei bywyd ar fin newid am byth. Wedi’i chael yn anodd ymgartrefu yn y ddinas ers iddi gyrraedd yno o Drinidad bum mlynedd yn ôl, mae hi wedi cael cynnig swydd fel teipydd o dan hyfforddiant y gyfareddol ac enigmatig Marjorie Quick. Ond er i Marjorie ddechrau ymddiried yn Odelle a datgloi potensial nad oedd yn ymwybodol ohono, mae’r wraig yn ddirgelwch o hyd – a hynny fwy fyth pan ddanfonir i’r oriel ddarlun gwerthfawr ag iddo hanes cudd sydd wedi bod ar goll ers amser maith. Mae’r gwir am y darlun yn mynd yn ôl i 1936, i dŷ mawr yng nghefn gwlad Sbaen lle mae Olive Schloss, merch deliwr celf enwog, yn coleddu ei huchelgeisiau ei hun. I’r baradwys fregus hon daw artist a chwyldröwr, Isaac Robes a’i hanner chwaer Terese; mae’r ddau’n llwyddo i ennill ffafr y teulu ond gyda chanlyniadau ffrwydrol a dinistriol…….. hudolus, cyffrous, llawn tensiwn, mae The Muse yn nofel am ddyheadau a hunaniaeth, cariad ac obsesiwn, gwirionedd a thwyll – campwaith godidog a stori fythgofiadwy.

Archebwch yma> Llyfr | Print Bras | Llyfr Llafar | E-lyfr | E-Lyfr Llafar

Cyhoeddwyd yn Grŵpiau Darllen, Llyfrgell Rhuthun | Tagiwyd , , , | Rhowch sylw