Nesta Roberts o Ddinbych- y cwsmer cyntaf i ddefnyddio’r caban talu newydd yn Llyfrgell a Siop un Alwad Dinbych.

Nesta Roberts

Delwedd | Cofnodwyd ar gan | Rhowch sylw

Sesiwn Crefft i’r Teulu, Llyfrgell Y Rhyl, 7fed Awst

Flyer

Delwedd | Cofnodwyd ar gan | Tagiwyd , | Rhowch sylw

Sesiwn galw i mewn – Swyddog Cefnogi Cymunedol yr Heddlu(PCSO) – Llyfrgell Rhuthun

Llyfrgell RhuthunDewch draw i Lyfrgell Rhuthun ddydd Gwener , Awst 4ydd rhwng 1.30 a 2.30 o’r gloch i gwrdd a’r Swyddog Cefnogi Cymunedol lleol ac i drafod unrhyw fater sydd yn bwysig i chi.

Cyhoeddwyd yn Llyfrgell Rhuthun | Tagiwyd , | Rhowch sylw

Anifail – Ysbiwyr: Sialens Darllen yr Haf 2017

This slideshow requires JavaScript.

Cwningod wedi’u creu gan plant yn sesiwn crefft Llyfrgell Y Rhyl heddiw.  Sesiwn nesaf – Awst 7fed 2.00yh.

Cyhoeddwyd yn Llyfrgell Y Rhyl | Tagiwyd , | Rhowch sylw

Llyfr a Llymed – Llyfrgell Rhuthun, 31/7/17, 7.30

DadeniDadeni – Ifan Morgan Jones

Pan aiff lladrad yn Nhwr Llundain o chwith, caiff yr archeolegydd Bleddyn Cadwaladr a’i fab Joni Teifi eu galw i ddatrys yr achos. Ond mae’r hyn y maent yn ei ddarganfod yn eu gwthio i ganol rhyfel am einioes Cymru sy’n ymestyn yn ôl filoedd o flynyddoedd.

Wrth i rymoedd tywyll fygwth Senedd Cymru, mae’r ddau’n wynebu ras yn erbyn amser i ddod o hyd i grair dinistriol a all newid cyfeiriad hanes y genedl.

Dyma nofel a fydd yn cynhyrfu ac yn dychryn y darllenydd bob yn ail.

a

Haf o hydHaf o hyd?

Casgliad o straeon byrion gan wahanol awduron.

Archebwch yma> Dadeni | Haf o hyd?

Cyhoeddwyd yn Grŵpiau Darllen, Llyfrgell Rhuthun, Newyddion | Tagiwyd , , , , | Rhowch sylw

Sesiwn Crefft i’r Teulu – Llyfrgell Y Rhyl, 24ain Gorffennaf

Flyer

Delwedd | Cofnodwyd ar gan | Tagiwyd , , | Rhowch sylw

Cylch Darllen Llyfrgell Rhuthun – Gorfennaf 18eg, 2.00yh

DadeniDadeni – Ifan Morgan Jones

Cyhoeddwyd yn Grŵpiau Darllen, Llyfrgell Rhuthun | Tagiwyd , , , , | Rhowch sylw