Ann Jones AM

Bydd Ann Jones AC yn cynnal ei chymhorthfa nesaf yn Llyfrgell Prestatyn ar 2il Mawrth, 4.00 – 5.00yh ac yn Llyfrgell Y Rhyl ar 3ydd Mawrth am 10.00 – 11.00.

I drefnu apwyntiad, ffoniwch 01745 332813.

Advertisements
Cyhoeddwyd yn Llyfrgell Y Rhyl, Llyfrgell+ Prestatyn, Newyddion | Tagiwyd , , | Rhowch sylw

Rhyl Library Reading Group – Mawrth 1af, 11.00 – 12.00

The little strangerThe Little Stranger – Sarah Waters

Mewn haf llychlyd ar ôl y rhyfel yng nghefn gwlad Swydd Warwick, caiff doctor ei alw at glaf yn yr Hundreds Hall. Yn gartref i’r teulu Ayres am dros ddwy ganrif, mae’r tŷ Sioraidd, unwaith yn dŷ crand a mawreddog, nawr wedi dirywio. Ond a yw’r Ayres yn cael eu haflonyddu gan rywbeth mwy sinistr na ffordd o fyw sy’n marw?

Archebwch yma> Llyfr | Print BrasLlyfr Llafar

Cyhoeddwyd yn Grŵpiau Darllen, Llyfrgell Y Rhyl | Tagiwyd , , , , | Rhowch sylw

Sesiwn galw heibio E-lyfrau Cymraeg yn Llyfrgell y Rhyl.

E-books posterMae Dydd Gŵyl Dewi yn prysur nesáu felly mae Llyfrgell y Rhyl am gynnal sesiynau galw heibio i arddangos yr amrywiaeth o lyfrau ac e-lyfrau Cymraeg sydd ar gael i’w benthyg yn rhad ac am ddim gan y gwasanaeth llyfrgelloedd.

Fe’ch gwahoddir i alw heibio i’r llyfrgell, gyda’ch teclyn llechen os oes gennych chi un, i weld yr amrywiaeth o lyfrau sydd ar gael yn y Gymraeg a sut i gael gafael arnyn nhw. Mae’r sesiynau’n dechrau ar 26 Chwefror ac mae Llyfrgell y Rhyl ar agor o 9.30 ar ddydd Llun, dydd Mawrth, dydd Iau a dydd Gwener ac o 11.30 ar ddydd Mercher.

Bydd angen i bobl sydd heb ymaelodi â’r llyfrgell ddod â phrawf adnabod gyda nhw sy’n cynnwys eu henw a’u cyfeiriad er mwyn iddynt allu ymuno. Yn anffodus nid yw e-lyfrau ar gael i’w benthyg ar gyfer defnyddwyr Amazon Kindle.

Cyhoeddwyd yn E-lyfrau, Gwasanaethau ar-lein, Llyfrgell Y Rhyl, Newyddion | Tagiwyd , | Rhowch sylw

Ruthin Library Reading Group – 14 Chwefror, 7.30

Gustav SonataThe Gustav Sonata – Rose Tremain

Y tiwtor sy’n dweud wrth Gustav, y bachgen ifanc, fod rhaid iddo geisio bod mwy fel cneuen goco – gyda chragen galed i warchod y tu mewn meddal. Dyma mae ei wlad enedigol, y Swistir, wedi’i berffeithio – cragen galed i amddiffyn ei niwtraliaeth, i gadw ei phobl yn ddiogel. Ond nid oes ar ei ffrind annwyl, Anton, eisiau bod yn ddiogel – yn bianydd dawnus, mae’n awchu am gael gwneud argraff ar y byd. Ar wyliau yn Davos un haf, daw’r bechgyn ar draws adeilad diarffordd. Amser maith yn ôl, bu’n iechydfa ar gyfer y Diciâu, ond adfail ydyw bellach. Yma, maen nhw’n chwarae gêm o fyw neu farw, gan benderfynu pa rai o’u rhieni dychmygol sy’n gorfod llosgi. Mae’n dod yn gyfrinach rhwng y ddau. Mae The Gustav Sonata yn dechrau yn y 1930au, dan gysgod yr Ail Ryfel Byd, ac mae’n dilyn y bechgyn nes maent yn ddynion ifanc, ac yn ganol oed, pan fydd eu cyfeillgarwch yn cael ei brodi i’r eithaf.

Archebwch yma> Llyfr | Print Bras | Llyfr Llafar | E-Lyfr | E-Lyfr Llafar

Cyhoeddwyd yn Grŵpiau Darllen, Llyfrgell Rhuthun, Newyddion | Tagiwyd , , , , | Rhowch sylw

Ann Jones AC

Bydd Ann Jones AC yn cynnal ei chymhorthfa nesaf yn Llyfrgell Prestatyn ar 9fed Chwefror, 4.00 – 5.00yh ac yn Llyfrgell Y Rhyl ar 10fed Chwefror am 10.00 – 11.00.

I drefnu apwyntiad, ffoniwch 01745 332813.

Cyhoeddwyd yn Llyfrgell Y Rhyl, Llyfrgell+ Prestatyn, Newyddion | Tagiwyd , , | Rhowch sylw

Dyddiad i’ch dyddiadur! 22 Mawrth 2018, Llyfrgell y Rhyl

SilvographBydd yr hanesydd lleol a’r awdur Philip Lloyd yn dod i lyfrgell y Rhyl i lofnodi copïau o’i lyfr newydd “Silvograph” am y gwneuthurwr ffilmiau arloesol, Arthur Cheetham. Bydd cyfle prin hefyd i wylio rhai o ffilmiau Arthur Cheetham rhwng 2.00 a 3.00 yn y prynhawn.

Bydd copïau o’r llyfr ar gael i’w prynu o 9.30 ymlaen.

Cyhoeddwyd yn Llyfrgell Y Rhyl, Newyddion | Tagiwyd , , , | Rhowch sylw

Rhyl Library Reading Group – 1/2/18, 11.00yb

The MiniaturistThe Miniaturist gan Jessie Burton.

Nid oes unrhyw beth cudd na fydd yn cael ei ddatgelu. Ar ddiwrnod hydrefol yn 1686, mae Nella Oortman, sy’n ddeunaw mlwydd oed, yn curo ar ddrws tŷ crand yn ardal gyfoethocaf Amsterdam. Mae hi wedi dod o’r wlad i ddechrau bywyd newydd fel gwraig masnachwr enwog o’r enw Johannes Brandt, ond yn hytrach mae hi’n cael ei chroesawu gan dafod miniog ei chwaer-yng-nghyfraith, Marin. Yn ddiweddarach mae Johannes yn ymddangos ac yn rhoi anrheg priodas anghyffredin iddi: replica maint cabinet o’u cartref. Mae’n cael ei ddodrefnu gan fân-ddarluniwr anodd dod o hyd iddo, ac mae ei greadigaethau bychain yn adlewyrchu pethau go iawn mewn ffyrdd annisgwyl. Roedd Nella ar y dechrau wedi syfrdanu gan fyd caeedig aelwyd Brandt, ond wrth iddi ddatgelu ei chyfrinachau mae hi’n sylweddoli bod peryglon cynyddol yn eu hwynebu nhw i gyd. A yw tynged y teulu yn nwylo’r mân-ddyluniwr? Ac ai hi fydd allwedd eu hiachawdwriaeth neu bensaer eu cwymp? Mae nofel gyntaf Jessie Burton yn stori o gariad ac obsesiwn, brad a dial, ymddangosiad a gwirionedd. Mae hi’n nofel afaelgar, hardd ac ingol sy’n siŵr o wneud i’ch calon guro’n gyflym.

Archebwch yma > Clawr Caled | Clawr Meddal | Print Bras | Llyfr Llafar

Cyhoeddwyd yn Grŵpiau Darllen, Llyfrgell Y Rhyl, Newyddion | Tagiwyd , , , | Rhowch sylw