Sesiwn Crefft i’r Teulu – Llyfrgell Y Rhyl, 24ain Gorffennaf

Flyer

Delwedd | Cofnodwyd ar gan | Tagiwyd , , | Rhowch sylw

Cylch Darllen Llyfrgell Rhuthun – Gorfennaf 18eg, 2.00yh

DadeniDadeni – Ifan Morgan Jones

Cyhoeddwyd yn Grŵpiau Darllen, Llyfrgell Rhuthun | Tagiwyd , , , , | Rhowch sylw

Tyrd i fod yn Wirfoddolwr Ifanc hefo’r Sialens Ddarllen Haf!

WELSH RH POSTCARD front RGB smallY manteision i ti
• Profiad gwaith gwerthfawr a chofnod a wiriwyd o’r oriau o waith gwirfoddol a wnaed.
• Cyfle i feithrin hyder, sgiliau cymdeithasol, cyflogadwyaeth a sgiliau llythrennedd ac i wneud cyfraniad cadarnhaol i’w cymunedau.- a chyfle i wneud ffrindiau newydd

Beth fyddi di’n ei wneud fel gwirfoddolwr ifanc?
• Cael plant i ymuno â’r sialens a’u helpu i ddewis a dod o hyd i lyfrau.
• Helpu plant a theuluoedd i ddefnyddio gwefan Sialens Ddarllen yr Haf ac i lawrlwytho app y Sialens
• Helpu â gweithgareddau a digwyddiadau er mwyn helpu plant i rannu eu dewisiadau darllen a adborth

Yr hyn rydym yn ei ddisgwyl gan y gwirfoddolwr ifanc
Rhaid i ti fod rhwng 14 a 24 oed ac yn gallu ymrwymo i wirfoddoli am 3 awr yr wythnos o leiaf ar draws cyfnod o 4 wythnos (cyfanswm o 12 awr dros yr haf).

Byddi angen sgiliau cyfathrebu da ac, os yn bosibl, parodrwydd i gysylltu â phlant a theuluoedd yn Gymraeg a Saesneg; diddordeb mewn cefnogi a gweithio gyda phlant, ac mewn llyfrau a darllen; ac agwedd hyblyg a chyfeillgar wrth ymgymryd â thasgau, prydlondeb a dibynadwyedd.

Cyswllt am wybodaeth pellach
Llyfrgell Corwen helen.a.roberts@denbighshire.gov.uk
Llyfrgell Dinbych llinos.davies@denbighshire.gov.uk
Llyfrgell Llanelwy beverley.kirkham@denbighshire.gov.uk
Llyfrgell Llangollen helen.a.roberts@denbighshire.gov.uk
Llyfrgell Prestatyn bethan.hughes@denbighshire.gov.uk
Llyfrgell Rhuddlan beverley.kirkham@denbighshire.gov.uk
Llyfrgell y Rhyl bethan.hughes@denbighshire.gov.uk
Llyfrgell Rhuthun llinos.davies@denbighshire.gov.uk

Ffurflen Cais Wirfoddolwr Ifanc

Edrychwn ymlaen at glywed gennyt!

Cyhoeddwyd yn Sialens Darllen Haf | Tagiwyd , | Rhowch sylw

Ruthin Library Readig Group – 12 Gorffennaf, 7.30

Pidgeon TunnelThe Pigeon Tunnel – John Le Carré

Mae ‘The Pigeon Tunnel’, cofiant John le Carré â’i waith ffeithiol cyntaf, yn siwrnai wefreiddiol i fyd y ‘rhanwyr cudd’ – y dynion a’r merched a ysbrydolodd rai o’i nofelau mwyaf cyffrous, a phrawf o ymgysylltiad syfrdanol yr awdur â hanner olaf y ganrif ddiwethaf. Nid gwyntoedd iasoer y Rhyfel Oer a hanes siwrneiau dychrynllyd i leoedd o drais arswydus yn unig sy’n sugno’r darllenwr i mewn i’r tudalennau, ond yn bwysicach, llais dihafal yr awdur ei hun. Yn y gwaith rhyfeddol hwn gwelwn ein byd – cyhoeddus a phreifat – drwy lygad un o’n hawduron pennaf.

Archebwch yma> Llyfr

Cyhoeddwyd yn Grŵpiau Darllen, Llyfrgell Rhuthun, Newyddion | Tagiwyd , , , | Rhowch sylw

Sesiwn galw i mewn – Swyddog Cefnogi Cymunedol yr Heddlu(PCSO), Llyfrgell Rhuthun

Llyfrgell RhuthunDewch draw i Lyfrgell Rhuthun ddydd Gwener , Mehefin 30ain rhwng 1.30 a 2.30 o’r gloch i gwrdd a’r Swyddog Cefnogi Cymunedol lleol ac i drafod unrhyw fater sydd yn bwysig i chi.

Llyfrgell Rhuthun, Stryd y Llys, Rhuthun

01824 705274

Cyhoeddwyd yn Llyfrgell Rhuthun, Newyddion | Tagiwyd , , | Rhowch sylw

Ann Jones AM

Bydd Ann Jones AC yn cynnal ei chymhorthfa nesaf yn Llyfrgell Prestatyn ar 23ain Mehefin,  4.00 – 5.00 ac yn Llyfrgell Y Rhyl ar 24ain Mehefin am 10.00 – 11.00.
I drefnu apwyntiad, ffoniwch 01745 332813.

 

Cyhoeddwyd yn Newyddion | Tagiwyd , , | Rhowch sylw

Ydych chi yn gofalu am rhywun? Dewch draw i llyfrgell Corwen, 15/6/17, 2.30 – 4.30

Carers Session

Delwedd | Cofnodwyd ar gan | Tagiwyd , , | Rhowch sylw