Mis Cenedlaethol Anifeiliaid Anwes yn Llyfrgell y Rhyl

STUFF220 (2)Mae’n Fis Cenedlaethol Anifeiliaid Anwes rhwng 1 Ebrill a 7 Mai, a bydd Llyfrgell y Rhyl yn cynnal digwyddiadau gyda grwpiau lleol yn sôn am ddewis ac edrych ar ôl eich anifeiliaid anwes.

Ar 18 Ebrill am 11.30am, bydd Canolfan Achub Cŵn ‘Almost Home’ yma’n siarad am wahanol fridiau a’u hanghenion, mabwysiadu anifail wedi’i achub, beth sy’n digwydd i filgwn pan nad ydynt yn cystadlu mwyach, y gwaith maent yn ei wneud yn y lloches, a byddant hefyd yn cynnal sesiwn cwestiwn ac ateb am eich anifeiliaid anwes chi.

Ar 3 Mai, Bydd yr ‘Abandoned Animals Association’ yn ymweld i gynnig awgrymiadau a thriciau er mwyn hyfforddi eich anifail anwes, byddwch yn cael cyfarfod anifail wedi’i fabwysiadu, bydd gwybodaeth am berchnogaeth gyfrifol a gallwch alw heibio gydag unrhyw gwestiynau.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Llyfrgell y Rhyl ar 01745 353814.

Advertisements
Cyhoeddwyd yn Llyfrgell Y Rhyl, Newyddion | Tagiwyd , , , | Rhowch sylw

Llyfrgell a Siop Un Alwad Llanelwy yn ail-agor fore Llun

Bydd Llyfrgell a Siop Un Alwad Llanelwy yn ail-agor ei drysau i gwsmeriaid fore Llun, Ebrill 16eg yn dilyn rhaglen o waith adeiladu i sicrhau cynaladwyedd yr adeilad am flynyddoedd i ddod. Mae’r tu mewn hefyd wedi cael ei ddiweddaru i ddarparu gofod mwy hyblyg ac aml-bwrpas ar gyfer y gymuned leol.

Mae’r gwelliannau yn cynnwys mynedfa fawr fydd yn cynnig Man Gwybodaeth i Ymwelwyr, ffenestri newydd trwy’r adeilad, man lluniaeth cymunedol, ystafell gyfarfod ychwanegol, cyfleusterau talu hunan-wasanaeth, ardal gwell ar gyfer cyfrifiaduron cyhoeddus, a gwell arwyddion. Bydd cwsmeriaid yn gallu cael mynediad i’r holl ystod o wasanaethau llyfrgell a siop un alwad a bydd y staff ar gael i gynnig cefnogaeth a chymorth. Mae agoriad swyddogol yn cael ei drefnu ar gyfer mis Mai.

Fel y bwriadwyd, gyda Llyfrgell Llanelwy yn ail-agor, bydd amseroedd agor Llyfrgell a Siop Un Alwad Rhuddlan yn dychwelyd i’r rhai gwreiddiol o Ebrill 16eg (ie ddim ar agor ar fore Sadwrn).

Cyhoeddwyd yn Llyfrgell Llanelwy, Newyddion | Tagiwyd | Rhowch sylw

Ruthin Library Reading Group – 11 Ebrill, 7.30

LionLion – Saroo Bradley

Roedd Saroo, yn bump oed, yn byw mewn pentref tlawd yn India, mewn cwt un ystafell gyda’i fam, ei ddau frawd a’i chwaer tan y diwrnod pan aeth ar drên a mynd ar goll… am bum mlynedd ar hugain.

Dyma hanes yr hyn a ddigwyddodd i Saroo yn y pum mlynedd ar hugain hynny; sut y bu iddo gyrraedd strydoedd Calcutta, a goroesi; sut y bu iddo wedyn gyrraedd Tasmania, gan fyw bywyd Awstraliad dosbarth canol uwch; a sut, yn dri deg oed, yn ddyfal ac yn benderfynol a chyda tipyn o lwc, a help Google Earth, y bu iddo ganfod ei ffordd yn ôl adref.

Mae Lion yn stori wir o oroesi yn wyneb pob rhwystr ac yn enghraifft wych o’r pethau anhygoel y gallwn ni eu cyflawni pan mae gennym obaith.

Archebwch yma> Llyfr | Llyfr Llafar | E-Lyfr Llafar

Cyhoeddwyd yn Grŵpiau Darllen, Llyfrgell Rhuthun | Tagiwyd , , , , | Rhowch sylw

Rhyl Library Reading Group – 5ed Ebrill, 11.00 – 12.00

The Cuckoos callingThe Cuckoo’s Calling – Robert Galbraith

Ysgrifennwyd o dan ffugenw gan J.K. Rowling, mae’r dirgelwch cain, gafaelgar hwn wedi’i leoli yn awyrgylch Llundain. Mae bywyd cyn filwr gafodd ei anafu’n gorfforol ac yn seicolegol, Cormoran Strike mewn anhrefn ond mae’r achos mae’n gweithio arno yn ei achub, er gwaethaf y gost bersonol.

Archebwch yma> Llyfr | Print Bras | Llyfr Llafar | MP3 CD

Cyhoeddwyd yn Grŵpiau Darllen, Llyfrgell Y Rhyl, Newyddion | Tagiwyd , , , , | Rhowch sylw

Wyn Gwanwyn a Cywion Pasg – Sesiwn Grefft i Blant, Llyfrgell Y Rhyl

Spring LambLlyfrgell Y Rhyl, 26ain Mawrth, 2.00yh

Am Ddim

Bydd rhaid I oedolyn aros gyda’r plant

Cyhoeddwyd yn Newyddion | Rhowch sylw

Heddiw! Llyfrgell Y Rhyl

Get creative Welsh

Dyma rai o’r arddangosfeydd

  • Creu Gemwaith
  • Cwyr llosgliw
  • Creu eitemau gan ddefnyddio pren wedi’i adfer

Am fwy o wybodaeth, ffoniwch Lyfrgell y Rhyl ar 01745 854841

Cyhoeddwyd yn Digwyddiadau, Llyfrgell Y Rhyl, Newyddion | Tagiwyd , , | Rhowch sylw

Heddiw! “Silvograph” – Digwyddiad Llofnodi Llyfr, Llyfrgell Y Rhyl

SilvographBydd yr hanesydd lleol a’r awdur Philip Lloyd yn dod i lyfrgell y Rhyl i lofnodi copïau o’i lyfr newydd “Silvograph” am y gwneuthurwr ffilmiau arloesol, Arthur Cheetham. Bydd cyfle prin hefyd i wylio rhai o ffilmiau Arthur Cheetham rhwng 2.00 a 3.00 yn y prynhawn.

Bydd copïau o’r llyfr ar gael i’w prynu o 9.30 ymlaen.

Cyhoeddwyd yn Llyfrgell Y Rhyl, Newyddion | Tagiwyd , , , | Rhowch sylw