Prosiect Llyfrgelloedd Iechyd a Lles Macmillan Gogledd Cymru

Mae Cymorth Canser Macmillan yn darparu gwybodaeth am ddim, o ansawdd am ganser a chyflyrau hir dymor yn llyfrgell Corwen.

Mae gennym amrywiaeth o wybodeth am lawer o bethau sy’n gysylltiedig â chanser, y gallwch ddarllen yn y llyfrgell neu fynd ag ef adref gyda chi. Mae taflenni ar gael o’r ardal gwybodaeth Macmillan, ac mae gennym lyfrau sydd ar gael i aelodau o’r llyfrgell eu benthyg hefyd.

Mae sesiynau galw i mewn un-i-un ar gael, lle gallwch siarad â rhywun a chael help i ddod o hyd i wybodaeth a’i deall. Cynhelir y sesiynau hyn ar ddydd Iau rhwng 10am – 12.30pm.

Gallwn hefyd roi manylion am waasanaethau a grwpiau cefnogi lleol eraill a all eich helpu.

Gwefannau Argymelledig

Ymholiadau Iechyd a Lles Cyffredinol
http://www.nhsdirect.wales.nhs.uk – Gwybodaeth a chyngor iechyd.
http://www.patient.co.uk – Gwybodaeth a chyngor iechyd.
http://www.healthtalkonline.org.uk – Gwybodaeth ddibynadwy gan gleifion, i gleifion.
http://www.citizensadvice.org.uk/ – Cyngor ar faterion ymarferol.

Canser
http://www.cancerresearchuk.org – Gwybodaeth ar wahanol fathau o ganser, canser yn gyffredinol a sut i atal canser.
http://www.northwalescancerforum.co.uk – Gwybodaeth leol i Ogledd Cymru ar wasanaethau a chefnogaeth ar gael i bobl a effeithir arnynt gan ganser.
http://www.macmillan.org.uk – Gwybodaeth a chymorth ar faterion sy’n gysylltiedig â chanser: ariannol, emosiynol, mathau o ganser, triniaeth, gofalwyr.
http://www.breastcancercare.org.uk – Gwybodaeth a chymorth canser y fron.
http://www.prostatecanceruk.org – Gwybodaeth a chymorth canser y brostad.
http://www.blf.org.uk – Gwybodaeth a chymorth canser yr ysgyfaint.
http://www.pancreaticcancer.org.uk – Gwybodaeth a chymorth canser y pancreas.
http://www.roycastle.org – Gwybodaeth a chymorth Canser yr ysgyfaint.
http://www.tenovus.org.uk – Gwybodaeth a chymorth materion yn ymwneud a chanser.
http://www.bowelcanceruk.org.uk/ – Gwybodaeth am ganser y coluddyn.
http://www.bladderandbowelfoundation.org – Gwybodaeth am ganser y bledren.

Gofal Canser Cyflenwol
http://www.northwalescancerforum.co.uk/living-with-cancer/complementary-therapies.html – Gwybodaeth am ofal cyflenwol lleol
http://www.carersoutreach.org.uk – Gwybodaeth a chymorth lleol o ofalwyr Gogledd Cymru.
http://www.carers.org.uk – Gwybodaeth i ofalwyr.
http://www.youngcarers.net – Gwybodaeth i ofalwyr ifanc.
http://www.northwalescancerforum.co.uk/en/help-and-support/support-for-carers.html – Gwybodaeth a chymorth lleol o ofalwyr Gogledd Cymru.

Canser a Phlant & Phobl Ifanc
http://www.winstonswish.org.uk – I blant mewn profedigaeth.
http://www.clicsargent.org.uk – Elusen i blant gyda chanser.
http://www.riprap.org.uk – Gwybodaeth pan fo gan riant ganser.
http://www.click4tic.org.uk – Gwybodaeth canser i blant yn eu harddegau.
http://www.siblinks.org – Cymorth i bobl ifanc (13-25) gyda brawd/chwaer/rhiant yn dioddef o ganser.

Cyflyrau Eraill
http://www.teenagecancertrust.org – Gwybodaeth am ganser i bobl ifanc yn eu harddegau.
http://www.alzheimers.org.uk – Gwybodaeth a chymorth Alzheimer’s a Dementia.
http://www.diabetes.org.uk – Gwybodaeth a chymorth ynglŷn â chlefyd siwgr.
http://www.crohnsandcolitis.org.uk – Gwybodaeth a chymorth afiechyd Crohn a cholitis.
http://www.mssociety.org.uk – Gwybodaeth a chymorth ynglŷn â sglerosis gwasgaredig.
http://www.mndassociation.org – Gwybodaeth a chymorth ynglŷn â chlefyd niwronau echddygol.
http://www.epilepsy.org.uk – Gwybodaeth a chymorth ynglŷn ag epilepsi.
http://www.asthma.org.uk – Gwybodaeth a chymorth ynglyn ag asma.
http://www.blf.org.uk – British Lung Foundation. Gwybodaeth a chymorth ynglŷn ag afiechydon yr ysgyfaint.
http://www.arthritiscare.org.uk – Gwybodaeth a chymorth ynglyn ag crud cymalau.
http://www.parkinsons.org.uk – Gwybodaeth a chymorth ynglŷn â chlefyd Parkinson’s.
http://www.bhf.org.uk – British Heart Foundation – Gwybodaeth a chymorth ynglŷn ag afiechydon y galon.
http://www.stroke.org.uk – Gwybodaeth a chymorth ynglŷn â strôc.
http://www.mind.org.uk – Mental Health. Gwybodaeth a chymorth ynglŷn ag iechyd meddwl.

Pobl hyn
http://www.Ageuk.org.uk – Gwybdoaeth a chymorth ar faterion yn ymwneud a heneiddio: ariannol, iechyd a lles, lleol.

Pobl gydag anableddau dysgu
http://www.easyreadhealthwales.org.uk – Gwybodaeth iechyd hawdd ei ddeall. Ystod eang o bynciau.

Nyrsio a gofal diwedd bywyd
http://www.mariecurie.org.uk – Gwybodaeth am faterion a gofal diwedd bywyd.
http://www.northwalescancerforum.co.uk/the-cancer-journey/palliative-care.html#specialist – Gwybodaeth am ofal diwedd bywyd lleol i Ogledd Cymru.

Ffordd o fyw
http://www.addtoyourlife.co.uk – Arolwg iechyd ar-lein i bobl dros 50 – gwybodaeth a chyfeirio at wasanaethau.
http://www.nhs.uk/livewell – Cyngor iechyd, lles a ffordd o fyw cyffredinol.
http://www.change4lifewales.org.uk – Gwybodaeth a chyngor ar ddiet iach ag ymarfer corf.
http://www.stopsmokingwales.com – Gwybodaeth a chymorth a’r roi’r gorau i ysmygu.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s