Cylch Darllen Llyfrgell Rhuthun – 20fed Mehefin, 2.00yh

Rebel RebelRebel rebel Jon Gower

Casgliad o 21 stori fer ddychmygus a dyfeisgar – dyma Jon Gower ar ei orau. Mae’n mynd â ni i bedwar ban byd ac yn ein cyflwyno i gymeriadau ffuglennol a gwir mewn sefyllfaoedd credadwy a ffantasiol.

Mae’r straeon yn amrywiol, o ran hyd ac o ran themâu, a chaiff sawl rebel adnabyddus (e.e. David Bowie, Mick Jagger a James Dean) ei glodfori yn y gyfrol liwgar hon.

Archebwch yma

Cyhoeddwyd yn Grŵpiau Darllen, Llyfrgell Rhuthun, Newyddion | Tagiwyd , , , , | Rhowch sylw

Ruthin Library Reading Group – 14 Mehefin, 7.30

Etta and OttoEtta & Otto & Russell & James – Emma Hooper

Mae Etta wedi dechrau anghofio. Ond mae Otto’n ei charu hi ac os ydi o’n cofio, yna ‘does bosib na all o gadw’r ddysgl yn wastad? Mae eu cymydog, Russell, yn cofio hefyd, ond yn wahanol – ac mae o’n dal i garu Etta cymaint ag yr oedd o dros hanner can mlynedd yn ôl, cyn iddi hi briodi Otto. Rhywbeth y mae Etta wedi dyheu amdano gydol ei hoes, a hithau wedi byw erioed ynghanol tir amaethyddol Saskatchewan, yw gweld y môr. Felly, un diwrnod, yn 82 oed, mae Etta’n codi’n fore, yn estyn reiffl, ‘chydig o siocled a’i hesgidiau gorau ac yn dechrau cerdded y daith 2000 o filltiroedd at y dŵr.

Archebwch yma> Llyfr | Print Bras | Llyfr Llafar | E-Lyfr Llafar

Cyhoeddwyd yn Grŵpiau Darllen, Llyfrgell Rhuthun | Tagiwyd , , , | Rhowch sylw

Hoffech chi wirfoddoli yn eich cymuned? Os felly, Dewch draw i’r Pwynt Siarad yn Llyfrgell Y Rhyl, 6/6/17, 10 – 12

Talking Points W

Delwedd | Cofnodwyd ar gan | Tagiwyd , | Rhowch sylw

Ann Jones AC

Bydd Ann Jones AC yn cynnal ei chymhorthfa nesaf yn Llyfrgell Llanelwy ar 2il Mehefib,  4.00 – 5.00 ac yn Llyfrgell Y Rhyl ar 3ydd Mehefin am 10.00 – 11.00.

I drefnu apwyntiad, ffoniwch 01745 332813.

Cyhoeddwyd yn Llyfrgell Llanelwy, Llyfrgell Y Rhyl, Newyddion | Tagiwyd , , | Rhowch sylw

Sesiwn galw i mewn – Swyddog Cefnogi Cymunedol yr Heddlu (PCSO) – Llyfrgell Rhuthun

Llyfrgell RhuthunDewch draw i Lyfrgell Rhuthun ddydd Gwener , Mai 26ain rhwng 1.00 a 2.30 o’r gloch i drafod unrhyw faterion sydd yn bwysig i chi hefo’ch Swyddog Cefnogi Cymunedol lleol

Cyhoeddwyd yn Llyfrgell Rhuthun, Newyddion | Tagiwyd , | Rhowch sylw

Cylch Darllen y Dysgwyr – Llyfrgell Rhuthun, 22ain Mai, 3.00yh

Y Llyfrgell – Fflur DafyddY Llyfrgell - Fflur Dafydd

Ar fore oer o Chwefror, yn y flwyddyn 2020, mae Dan, un o borthorion Llyfrgell Genedlaethol Cymru, wrthi’n cyflawni ei drosedd arferol yn erbyn y gyfundrefn. Yn ei gyfarch wrth y drws mae Eben, y cofiannydd, sy’n ysu am gael mynediad. Ond yn ddiarwybod i’r ddau, mae Ana a Nan, dwy lyfrgellwraig a’u bryd ar ddial, ar fin newid hanes Llyfrgell Genedlaethol Cymru am byth.

Mae’r nofel hon yn trawsnewid gofod tangnefeddus y Llyfrgell Genedlaethol yn set theatrig llawn posibiliadau – lle mae bwledi’n tarfu ar y tawelwch, yr Ystafell Ddarllen yn gell, a’r Llyfrgell ei hun yn un o wrth-arwresau mwyaf ein llên…

ENILLYDD GWOBR GOFFA DANIEL OWEN 2009

Archebwch yma> Llyfr

Cyhoeddwyd yn Grŵpiau Darllen, Llyfrgell Rhuthun, Newyddion | Tagiwyd , , , | Rhowch sylw

Llyfr a Llymed – Llyfrgell Rhuthun, 22ain Mai, 7.30

DadeniNoson efo’r awdur Ifan Morgan Jones
yn trafod ei lyfr newydd

Dadeni

Croeso cynnes i bawb

Cyhoeddwyd yn Grŵpiau Darllen, Llyfrgell Rhuthun, Newyddion | Tagiwyd , , , , | Rhowch sylw