Denbigh Library Reading Group – Hydref 19, 10.30

Autumn Colours‘Lliwiau’r Hydref’

Croeso cynnes i bawb
(Bydd y cyfarfod yma yn uniaith Saesneg)

Advertisements
Cyhoeddwyd yn Grŵpiau Darllen, Llyfrgell Dinbych, Newyddion | Tagiwyd , , | Rhowch sylw

Cylch Darllen Llyfrgell Rhuthun, Hydref 17eg, 2.00yh

FabulaFabula – Llŷr Gwyn Lewis

Buenos Aires, Rhufain, Dulyn, Barcelona, Kyoto, Aberystwyth a Bro Morgannwg: dyna rai o’r lleoedd y mae gwyfynod y gyfrol hon yn hedfan iddynt. Cânt eu galw’n nes at ddiddymdra wrth hofran yn y trwch adain gwybedyn sydd rhwng hanes a stori. Ym myd y fabula, gall ffuglen droi’n wirionedd, a ffaith yn freuddwyd.

Archebwch yma> Llyfr

Cyhoeddwyd yn Grŵpiau Darllen, Llyfrgell Rhuthun, Newyddion | Tagiwyd , , , | Rhowch sylw

Aromatherapy – Llyfrgell Corwen 12fed Hydref, 10.30 – 12.00

aromatherapy corwen hydref 2017

Delwedd | Cofnodwyd ar gan | Tagiwyd , | Rhowch sylw

Dathlu Wythnos Llyfrgelloedd yn Sir Ddinbych

Wythnos Llyfrgelloedd 2017Mae Wythnos Llyfrgelloedd 9-14 Hydref yn gyfle i ddarganfod yr amrywiaeth o bethau gallwch ei wneud yn eich llyfrgell, o chwarae a dysgu i blant, rheoli eich iechyd, cael mynediad i wifi a’r we, dod o hyd i swydd, diddordeb neu gychwyn busnes. Dyma’r dathliad blynyddol o’r holl weithgareddau creadigol, arloesol ac amrywiol sy’n cael eu cynnig gan lyfrgelloedd y DU.

Yn ogystal â’r holl wasanaethau a gweithgareddau arferol, mae’r digwyddiadau arbennig hyn wedi eu trefu yn Sir Ddinych ac mae gwahoddiad cynnes i bawb alw mewn:

Dydd Llun Hydref 9fed
Ymweliad â Llyfrgell Prestatyn gan yr awdur i blant a phobl ifanc Phil Earle
Bore a phnawn: digwyddiadau ar gyfer disgyblion Ysgol Uwchradd Prestatyn ac Ysgol Glan Clwyd

Noson yng nghwmni yr awdur Phil Earle yn Llyfrgell Prestatyn am 7.00pm
Tocynnau £3, am ddim i pobl ifanc dan 18 oed
http://www.philearle.com

Dydd Mawrth Hydref 10fed
Ffair Iechyd a Lles yn Llyfrgell y Rhyl 10am-4pm
Dewch i gwrdd gyda grwpiau a chymdeithasau all eich helpu a chefnogi eich iechyd a’ch lles yn y gymuned

Ymysg y gwasanaeth fydd yn y Ffair mae Pwyntiau Siarad, OPUS, British Heart Foundation Cymru, Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr, Cymdeithas Alzheimers, Gwasanaeth Llyfrgell i’r Caeth i’w Cartref, Coleg Llandrillo, a Gofal a Thrwsio Sir Ddinbych

Dydd Mercher Hydref 11eg
Darganfod y Digidol: sesiwn galw mewn yn Llyfrgell Dinbych 2.30-4.30
Cyfle i ddarganfod yr holl adnoddau digidol sydd ar gael am ddim i aelodau llyfrgell

Dydd Iau Hydref 12fed
Darganfod y Digidol: sesiwn galw mewn yn Llyfrgell Rhuthun 2.30-4.30
Cyfle i ddarganfod yr holl adnoddau digidol sydd ar gael am ddim i aelodau llyfrgell. Paned a chacen i nodi 25 mlynedd ers i Lyfrgell Rhuthun symud i’r adeilad presennol.

Amser Rhigwm Dechrau Da gyda’r Arth Mawr Glas
Sesiwn rhigwm a chanu Dechrau Da gyda ymddangosiad arbennig gan yr Arth Mawr Glas!
Llyfrgell y Rhyl 9.30 (0-4 oed) neu 11.00 (babis dan 1 oed)
Llyfrgell Prestatyn 1.30 (0-4 oed)

 

Cyhoeddwyd yn Llyfrgell Rhuthun, Llyfrgell Y Rhyl, Llyfrgell+ Prestatyn, Newyddion | Tagiwyd , , , | Rhowch sylw

Ffair Iechyd a Lles Y Rhyl – 10 Hydref, 10.00 – 4.00

Rhyl Fair

Delwedd | Cofnodwyd ar gan | Tagiwyd , | Rhowch sylw

Ann Jones AC

Bydd Ann Jones AC yn cynnal ei chymhorthfa nesaf yn Llyfrgell Prestatyn ar 6 Hydref,  4.00 – 5.00 ac yn Llyfrgell Y Rhyl ar 7 Hydref am 10.00 – 11.00.
I drefnu apwyntiad, ffoniwch 01745 332813.
Cyhoeddwyd yn Llyfrgell Y Rhyl, Llyfrgell+ Prestatyn, Newyddion | Tagiwyd , , | Rhowch sylw

Llyfr a Llymed, Llyfrgell Rhuthun, Medi 25ain, 7.30


PantywennolPantywennol gan Eigra Lewis Roberts

“Flynyddoedd wedyn, roedd pobol yn dal i sôn am y gwynt a’r hetia… Ond, cofiwch chi hyn, yn y ty ro’n i. Sut aflwydd oedd disgwyl i mi roi ordors i’r gwynt?”

Mae Elin Ifans yn ferch fywiog yn ei harddegau, sydd yn gaeth i rigolau bywyd cefn gwlad Pen Llyn y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Oherwydd ei hobsesiwn â’r goruwchnaturiol caiff Elin yr enw Bwgan Pantywennol gan y bobl leol, gan godi tensiynau a gwrthdaro yn y gymuned rhwng crefydd ac ofergoeliaeth.

Nofel gywrain, yn frith o gymeriadau difyr, sy’n seiliedig ar stori wir a gadwyd yn fyw ar lafar gwlad.

a

Pry ar y WalPry ar y Wal gan Eigra Lewis Roberts

Nofel am fywyd mewn pentref cyffredin yng ngogledd Cymru, lle caiff bywydau’r trigolion eu hysgwyd pan fo Owen Myfyr Owen yn dychwelyd i fyw i’w bentref genedigol, gan fygwth datgelu cyfrinachau pawb

Cyhoeddwyd yn Llyfrgell Rhuthun, Newyddion | Tagiwyd , , , , , , | Rhowch sylw