Ann Jones AC

Ann JonesBydd Ann Jones AC yn cynnal ei chymhorthfa nesaf yn Llyfrgell Prestatyn, 7fed Rhagfyr, 4.00 – 5.00 ac yn Y Rhyl ar 8fed Rhagfyr am 10.00 – 11.00.

I drefnu apwyntiad, ffoniwch 01745 332813.

Advertisements
Cyhoeddwyd yn Llyfrgell Y Rhyl, Llyfrgell+ Prestatn, Newyddion | Tagiwyd , , | Rhowch sylw

Llyfr a Llymed – Llyfrgell Rhuthun

Bydd Grwp Darllen “Llyfr a Llymed” yn cyfarfod yn llyfrgell Rhuthun ar 26ain Tachwedd am 7.30pm.  Llyfrau y mis yw:

cysgodion_camCysgodion Cam – Ioan Kid

Mae’n 1969 ac mae Gwyn Philips ar drothwy byd oedolion. Mae’n flwyddyn fawr a Chymru’n newid, ond mae Gwyn yn barod i gofleidio pob newidiad. Cyfarfod damweiniol ond ysgytwol, 50 mlynedd yn ddiweddarach, sy’n hyrddio fe’n ôl i ganol sgandal, twyll a chyfrinachau.

a

fel-edefyn-gweFel Edefyn Gwe – Siân Rees

Dyddiau ysgol… dyddiau gorau bywyd? Wrth deithio i fyny’r A470 i aduniad ysgol, tydi Megan ddim yn siwr iawn beth i’w ddisgwyl. A ffrindiau bore oes bellach ond yn ddieithriaid sy’n rhannu rhai o’r un atgofion, oni fyddai’n well iddi droi yn ôl am Gaerdydd? Ond ar y llaw arall, mae’n ysu i glywed mwy am amgylchiadau marwolaeth un o’i chyn-athrawon…

Archebwch yma> Cysgodion Cam | Fel Edefyn Gwe (llyfr) | Fel Edefyn Gwe (CD) | Fel Edefyn Gwe MP3

Cyhoeddwyd yn Grŵpiau Darllen, Llyfrgell Rhuthun, Newyddion | Tagiwyd , , , , , | Rhowch sylw

Cylch Darllen Llyfrgell Rhuthun

Eisteddfod 18

Tachwedd 20fed, 2.00yh

Cyfansoddiadau Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2018

Cyfrol yn cynnwys beirniadaethau a chyfansoddiadau llenyddol buddugol Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2018, ynghyd â beirniadaethau’r cystadlaethau cartref eraill.

Archebwch yma

Cyhoeddwyd yn Grŵpiau Darllen, Llyfrgell Rhuthun | Rhowch sylw

Ann Jones AC

Ann JonesBydd Ann Jones AC yn cynnal ei chymhorthfa nesaf yn Llyfrgell Prestatyn, 17 Tachwedd am 10.00 – 11.00.

I drefnu apwyntiad, ffoniwch 01745 332813.

Cyhoeddwyd yn Llyfrgell+ Prestatn, Newyddion | Tagiwyd , | Rhowch sylw

Ruthin Library Reading Group

ClayYn dilyn taith i’r isgyfandir Indiaidd, bydd Grŵp Darllen Llyfrgell Rhuthun yn cwrdd eto ar 14 Tachwedd am 7.30pm. Byddant yn trafod Clay gan Melissa Harrison.

Mae TC, sy’n wyth mlwydd oed, yn colli’r ysgol i archwilio corneli coll y ddinas. Mae Sophia, sy’n saithdeg wyth mlwydd oed yn gwylio’n bryderus wrth iddo sleifio heibio ei ffenest, drwy’r parc ym mae’n ei charu. Mae hi wrthi’n ysgrifennu at ei hwyres, Daisy, gyda’i magwraeth freintiedig yn golygu ei bod yn bodoli mewn byd hollol wahanol i TC, er bod y ddau blentyn yn byw llai na milltir i ffwrdd.

Mae Jozef yn treulio’i ddiwrnodau yn gwneud cliriadau tai, a’i nosweithiau yn gweithio mewn tŷ bwyta prydau i fynd. Nid yw’n gallu anghofio’r fferm a adawodd yng Ngwlad Pwyl, ei choedwig a’i chaeau yn rhan ohono, er ei fod fil o filltiroedd i ffwrdd. Pan mae’n cyfarfod TC, mae’n dod o hyd i enaid hoff gytûn: y ddau’n unig, y ddau’n edrych am rhywbeth, y ddau ar goll.

Archebwch yma> Llyfr | CD

Cyhoeddwyd yn Grŵpiau Darllen, Llyfrgell Rhuthun | Tagiwyd , , , , | Rhowch sylw

Y Rhyfel Byd Cyntaf 1914 – 1918

WWIYmunwch â ni yn Llyfrgell ac Amgueddfa y Rhyl i ddathlu canmlwyddiant diwedd Y Rhyfel Byd Cyntaf 1914 – 1918, Dydd Mercher Tachwedd 7ed, 11.00yb-5yp & Dydd Iau Tachwedd 8ed 09.30yb – 5yp.

  • Cyfle i gyfarfod â milwr (actiwr) efo eitemau gwreiddiol o’r Rhyfel Mawr tan 12.30yb
  • Rhaglen darlithiou yn yr Amgueddfa 11.00yb, 12.30yp, 14.00yp, 15.30yp
  • Hedd Wyn a Beirdd y Rhyfel Mawr / Fel y newidiodd rôl Menywod yn ystod y Rhyfel Mawr
  • Siawns i enill copi o ‘Fight the Good Fight’ a roddwyd gan yr awdur John Broom
  • Ysgrifennwch eich atgofion teuluol a’ch diolchgarwch ar y pabi cochion ar ein wal arbennig o Babi Cochion
  • Cystadleuaeth yn llyfrgell y plant i ddylunio a lliwio pabi coch efo cyfle ennill copi o ‘Flo of the Somme’
  • Darganfod mwy am waith anifeiliaid yn ystod y Rhyfel Mawr
  • Clwb Hanes y Rhyl
Cyhoeddwyd yn Llyfrgell Y Rhyl, Newyddion | Tagiwyd , | Rhowch sylw

Rhyl Library Reading Group

This was a ManBydd Rhyl Library Reading Group yn cyfarfod eto ar 1 Tachwedd, 11.00 – 12.00. Y mis hwn, byddant yn trafod “This Was a Man” gan Jeffrey Archer.

Yn Whitehall, mae Giles Barrington yn canfod y gwir am ei wraig, Karin, gan yr Ysgrifennydd Cabinet. A yw hi’n ysbïwraig neu’n rhan fach o rywbeth sy’n llawer iawn mwy? Mae Harry Cliffton y mynd ati i ysgrifennu ei gampwaith, tra bod ei wraig, Emma, yn cwblhau ei 10 mlynedd fel Cadeirydd Ysbyty Frenhinol Bryste ac yn derbyn galwad annisgwyl gan Margaret Thatcher yn cynnig swydd iddi. Daw Sebastian Clifton yn gadeirydd ar fanc Farthings Kaufman, ond dim ond oherwydd i Hakim Bishara orfod ymddiswyddo oherwydd rhesymau personol. Caiff Jessica, merch hynod dalentog Sebastian a Samantha ei diarddel o Ysgol Gelfyddyd Gain y Slade ond yn ffodus iawn mae ei hewythr, Grace, yn dod i’r adwy. Yn y cyfamser, mae’r Arglwyddes Virginia yn paratoi i ffoi o’r wlad i osgoi ei chredydwyr, pan fo Duges Hertford yn marw, ac mae hithau’n gweld cyfle arall i gael gwared ar ei dyledion ac ennill y blaen ar y Cliftons a’r Baringtons unwaith ac am byth.

Archebwch yma> Llyfr | Print Bras | CD | MP3  CD | E-Lyfr

Cyhoeddwyd yn Grŵpiau Darllen, Llyfrgell Y Rhyl, Newyddion | Tagiwyd , , , , | Rhowch sylw