Cylch Darllen y Dysgwyr – 18/12/17, 3.00, Llyfrgell Rhuthun

Dyddiadur GbaraDyddiadur Gbara – Bethan Gwanas

Cofnod personol byrlymus, ar ffurf dyddiadur, o ddwy flynedd Bethan Gwanas yn Nigeria ar ran gwasanaeth y VSO. Lluniau du-a-gwyn. Adargraffiad; cyhoeddwyd gyntaf yn Hydref 1987.

Advertisements
Cyhoeddwyd yn Grŵpiau Darllen, Llyfrgell Rhuthun, Newyddion | Tagiwyd , , , | Rhowch sylw

Ann Jones AC

Bydd Ann Jones AC yn cynnal ei chymhorthfa nesaf yn Llyfrgell Y Rhyl ar 9fed Rhagfyr am 10.00 – 11.00.

I drefnu apwyntiad, ffoniwch 01745 332813.

Cyhoeddwyd yn Llyfrgell Y Rhyl, Newyddion | Tagiwyd , | Rhowch sylw

Gwybodaeth i gwsmeriaid Llyfrgell a Siop Un Alwad y Rhyl.

Dydd Gwener1af Rhagfyr bydd Llyfrgell a’r Siop Un Alwad y Rhyl yn cau yn gynnar am 12.30 ar gyfer hyfforddiant staff. Ymddiheurwn am yr anghyfleustra. Bydd Caffi Porters yn cau am 1.00 pm.

Cyhoeddwyd yn Newyddion | Rhowch sylw

Rhyl Library Reading Group – 7fed Rhagfyr 11.00 – 12.00

DisclaimerDisclaimer – Renee Knight

Ffuglen yw hon. Mae enwau a chymeriadau’n gynnyrch dychymyg yr awdur ac mae unrhyw debygrwydd i unigolion gwir, yn fyw neu’n farw, yn gyd-ddigwyddiad llwyr.* *Mae popeth rydych newydd ei ddarllen yn gelwydd. Beth os gwnaethoch chi sylweddoli bod y llyfr roeddech yn ei ddarllen i gyd amdanoch chi? Pan mae nofel ddiddorol yn ymddangos ar fwrdd wrth ochr gwely Catherine, mae hi’n swatio yn ei gwely ac yn dechrau darllen. Ond wrth iddi droi’r tudalennau, daw i deimlo’n sâl wrth sylweddoli y bydd y stori’n datgelu ei chyfrinach dywyllaf. Cyfrinach na wyddai neb arall amdani yn ei thyb hi….

Beth os gwnaethoch chi sylweddoli bod y llyfr roeddech yn ei ddarllen i gyd amdanoch chi? Pan mae nofel ddiddorol yn ymddangos ar fwrdd wrth ochr gwely Catherine, mae hi’n swatio yn ei gwely ac yn dechrau darllen. Ond wrth iddi droi’r tudalennau, daw i deimlo’n sâl wrth sylweddoli y bydd y stori’n datgelu ei chyfrinach dywyllaf – cyfrinach na wyddai neb arall amdani yn ei thyb hi.

Archebwch yma> Llyfr | Llyfr Llafar | E-Lyfr | E-Lyfr Llafar

Cyhoeddwyd yn Grŵpiau Darllen, Llyfrgell Y Rhyl, Newyddion | Tagiwyd , , , , | Rhowch sylw

Cylch Darllen y Dysgwyr – 27/11/17, 3.00, Llyfrgell Rhuthun


PantywennolPantywennol gan Ruth Richards

“Flynyddoedd wedyn, roedd pobol yn dal i sôn am y gwynt a’r hetia… Ond, cofiwch chi hyn, yn y ty ro’n i. Sut aflwydd oedd disgwyl i mi roi ordors i’r gwynt?”

Mae Elin Ifans yn ferch fywiog yn ei harddegau, sydd yn gaeth i rigolau bywyd cefn gwlad Pen Llyn y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Oherwydd ei hobsesiwn â’r goruwchnaturiol caiff Elin yr enw Bwgan Pantywennol gan y bobl leol, gan godi tensiynau a gwrthdaro yn y gymuned rhwng crefydd ac ofergoeliaeth.

Nofel gywrain, yn frith o gymeriadau difyr, sy’n seiliedig ar stori wir a gadwyd yn fyw ar lafar gwlad.

Cyhoeddwyd yn Grŵpiau Darllen, Llyfrgell Rhuthun, Newyddion | Tagiwyd , , , , | Rhowch sylw

Ann Jones AC

Bydd Ann Jones AC yn cynnal ei chymhorthfa nesaf yn Llyfrgell Prestatyn ar 17 Tachwedd,  4.00 – 5.00 ac yn Llyfrgell Y Rhyl ar 18 Tachwedd am 10.00 – 11.00.

I drefnu apwyntiad, ffoniwch 01745 332813.

Cyhoeddwyd yn Llyfrgell Y Rhyl, Llyfrgell+ Prestatn, Newyddion | Tagiwyd , , | Rhowch sylw

Denbigh Library Reading Group – 16/11/17, 10.30 – 12.00

SpiesYsbiwyr

Croeso cynnes i bawb

(Bydd y cyfarfod yma yn uniaith Saesneg)

 

Cyhoeddwyd yn Grŵpiau Darllen, Llyfrgell Dinbych, Newyddion | Tagiwyd , , , | Rhowch sylw