Ann Jones AC

Ann JonesBydd Ann Jones AC yn cynnal ei chymhorthfa nesaf yn Llyfrgell Prestatyn, 17 Tachwedd am 10.00 – 11.00.

I drefnu apwyntiad, ffoniwch 01745 332813.

Cyhoeddwyd yn Llyfrgell+ Prestatn, Newyddion | Tagiwyd , | Rhowch sylw

Ruthin Library Reading Group

ClayYn dilyn taith i’r isgyfandir Indiaidd, bydd Grŵp Darllen Llyfrgell Rhuthun yn cwrdd eto ar 14 Tachwedd am 7.30pm. Byddant yn trafod Clay gan Melissa Harrison.

Mae TC, sy’n wyth mlwydd oed, yn colli’r ysgol i archwilio corneli coll y ddinas. Mae Sophia, sy’n saithdeg wyth mlwydd oed yn gwylio’n bryderus wrth iddo sleifio heibio ei ffenest, drwy’r parc ym mae’n ei charu. Mae hi wrthi’n ysgrifennu at ei hwyres, Daisy, gyda’i magwraeth freintiedig yn golygu ei bod yn bodoli mewn byd hollol wahanol i TC, er bod y ddau blentyn yn byw llai na milltir i ffwrdd.

Mae Jozef yn treulio’i ddiwrnodau yn gwneud cliriadau tai, a’i nosweithiau yn gweithio mewn tŷ bwyta prydau i fynd. Nid yw’n gallu anghofio’r fferm a adawodd yng Ngwlad Pwyl, ei choedwig a’i chaeau yn rhan ohono, er ei fod fil o filltiroedd i ffwrdd. Pan mae’n cyfarfod TC, mae’n dod o hyd i enaid hoff gytûn: y ddau’n unig, y ddau’n edrych am rhywbeth, y ddau ar goll.

Archebwch yma> Llyfr | CD

Cyhoeddwyd yn Grŵpiau Darllen, Llyfrgell Rhuthun | Tagiwyd , , , , | Rhowch sylw

Y Rhyfel Byd Cyntaf 1914 – 1918

WWIYmunwch â ni yn Llyfrgell ac Amgueddfa y Rhyl i ddathlu canmlwyddiant diwedd Y Rhyfel Byd Cyntaf 1914 – 1918, Dydd Mercher Tachwedd 7ed, 11.00yb-5yp & Dydd Iau Tachwedd 8ed 09.30yb – 5yp.

  • Cyfle i gyfarfod â milwr (actiwr) efo eitemau gwreiddiol o’r Rhyfel Mawr tan 12.30yb
  • Rhaglen darlithiou yn yr Amgueddfa 11.00yb, 12.30yp, 14.00yp, 15.30yp
  • Hedd Wyn a Beirdd y Rhyfel Mawr / Fel y newidiodd rôl Menywod yn ystod y Rhyfel Mawr
  • Siawns i enill copi o ‘Fight the Good Fight’ a roddwyd gan yr awdur John Broom
  • Ysgrifennwch eich atgofion teuluol a’ch diolchgarwch ar y pabi cochion ar ein wal arbennig o Babi Cochion
  • Cystadleuaeth yn llyfrgell y plant i ddylunio a lliwio pabi coch efo cyfle ennill copi o ‘Flo of the Somme’
  • Darganfod mwy am waith anifeiliaid yn ystod y Rhyfel Mawr
  • Clwb Hanes y Rhyl
Cyhoeddwyd yn Llyfrgell Y Rhyl, Newyddion | Tagiwyd , | Rhowch sylw

Rhyl Library Reading Group

This was a ManBydd Rhyl Library Reading Group yn cyfarfod eto ar 1 Tachwedd, 11.00 – 12.00. Y mis hwn, byddant yn trafod “This Was a Man” gan Jeffrey Archer.

Yn Whitehall, mae Giles Barrington yn canfod y gwir am ei wraig, Karin, gan yr Ysgrifennydd Cabinet. A yw hi’n ysbïwraig neu’n rhan fach o rywbeth sy’n llawer iawn mwy? Mae Harry Cliffton y mynd ati i ysgrifennu ei gampwaith, tra bod ei wraig, Emma, yn cwblhau ei 10 mlynedd fel Cadeirydd Ysbyty Frenhinol Bryste ac yn derbyn galwad annisgwyl gan Margaret Thatcher yn cynnig swydd iddi. Daw Sebastian Clifton yn gadeirydd ar fanc Farthings Kaufman, ond dim ond oherwydd i Hakim Bishara orfod ymddiswyddo oherwydd rhesymau personol. Caiff Jessica, merch hynod dalentog Sebastian a Samantha ei diarddel o Ysgol Gelfyddyd Gain y Slade ond yn ffodus iawn mae ei hewythr, Grace, yn dod i’r adwy. Yn y cyfamser, mae’r Arglwyddes Virginia yn paratoi i ffoi o’r wlad i osgoi ei chredydwyr, pan fo Duges Hertford yn marw, ac mae hithau’n gweld cyfle arall i gael gwared ar ei dyledion ac ennill y blaen ar y Cliftons a’r Baringtons unwaith ac am byth.

Archebwch yma> Llyfr | Print Bras | CD | MP3  CD | E-Lyfr

Cyhoeddwyd yn Grŵpiau Darllen, Llyfrgell Y Rhyl, Newyddion | Tagiwyd , , , , | Rhowch sylw

Storytime with Mama G

Storytime with Mama CymraegYmunwch gyda ni a Mama G yn Llyfrgell y Rhyl am amser stori gyda gwahaniaeth. Yn cyfuno panto, drag a’r celf draddodiadol o ddeud stori. Bydd Mama G yn rhannu storiau am bod yn chi eich hun a caru unrhywun yr hoffech.

Bydd y perfformiad yn cynnwys gwaith wedi ei gyhoeddi ac ysgrifennu newydd, gyda’r bwriad o neud i chi chwerthin, meddwl a caru.

Llyfrgell Y Rhyl, 29ain Hydref, 2.30yh.

Cyhoeddwyd yn Llyfrgell Y Rhyl, Newyddion | Tagiwyd , | Rhowch sylw

Ann Jones AC

Ann JonesBydd Ann Jones AC yn cynnal ei chymhorthfa nesaf yn Llyfrgell Prestatyn, 26ain Hydref, 2.30 – 3.30 ac yn Y Rhyl ar 27ain Hydref am 10.00 – 11.00.

I drefnu apwyntiad, ffoniwch 01745 332813.

Cyhoeddwyd yn Llyfrgell Y Rhyl, Llyfrgell+ Prestatyn, Newyddion | Tagiwyd , , | Rhowch sylw

Blodau Cymru gyda Goronwy Wynne

Blodau CymruFe’ch gwahoddir yn gynnes i noson yn trafod Blodau Cymru gyda Goronwy Wynne am 7.00yh nos Llun, 22 Hydref yn Llyfrgell Dinbych.

Cost o £3 yn gynnwys paned o de.

Tocynnau ar gael o’r llyfrgell.

Croeso cynnes i bawb.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â llyfrgell.dinbych@sirddinbych.gov.uk  / 01745 816313

Cyhoeddwyd yn Llyfrgell Dinbych, Newyddion | Tagiwyd , , | Rhowch sylw

Denbigh Library Reading Group

GhostsCyfarfod Nesaf 18 Hydref 2018, 10.30 y.b.—12.00 y.p.

‘Ysbrydion’

Croeso cynnes i bawb
(Bydd y cyfarfod yma yn uniaith Saesneg)

Cyhoeddwyd yn Grŵpiau Darllen, Llyfrgell Dinbych, Newyddion | Tagiwyd , , | Rhowch sylw

Cylch Darllen Llyfrgell Rhuthun

Taith yr aderynBydd Cylch Darllen Llyfrgell Rhuthun yn cyfarfod ar 16 Hydref am 2.00pm. Llyfr y mis yw “Taith yr Aderyn” gan Alun Jones.

Dewch gyda ni i mewn i nofel epig sy’n llawn antur mewn byd estron a dysgwch hanes Gaut a’i gyfeillion wrth iddynt herio awdurdod a glynu at eu hegwyddorion a’u hetifeddiaeth gan fynnu bod rhaid i fywyd fod yn drech nag awdurdod.

Archebwch yma> Llyfr

Cyhoeddwyd yn Grŵpiau Darllen, Llyfrgell Rhuthun, Newyddion | Tagiwyd , , , , | Rhowch sylw

Ruthin Library Reading Group

writing from India Cym

Delwedd | Cofnodwyd ar gan | Tagiwyd , , | Rhowch sylw