Sesiwn Crefft i’r Teulu, Llyfrgell Y Rhyl, 7fed Awst

Flyer

Advertisements
Delwedd | Cofnodwyd ar gan | Tagiwyd , | Rhowch sylw

Sesiwn galw i mewn – Swyddog Cefnogi Cymunedol yr Heddlu(PCSO) – Llyfrgell Rhuthun

Llyfrgell RhuthunDewch draw i Lyfrgell Rhuthun ddydd Gwener , Awst 4ydd rhwng 1.30 a 2.30 o’r gloch i gwrdd a’r Swyddog Cefnogi Cymunedol lleol ac i drafod unrhyw fater sydd yn bwysig i chi.

Cyhoeddwyd yn Llyfrgell Rhuthun | Tagiwyd , | Rhowch sylw

Anifail – Ysbiwyr: Sialens Darllen yr Haf 2017

This slideshow requires JavaScript.

Cwningod wedi’u creu gan plant yn sesiwn crefft Llyfrgell Y Rhyl heddiw.  Sesiwn nesaf – Awst 7fed 2.00yh.

Cyhoeddwyd yn Llyfrgell Y Rhyl | Tagiwyd , | Rhowch sylw

Llyfr a Llymed – Llyfrgell Rhuthun, 31/7/17, 7.30

DadeniDadeni – Ifan Morgan Jones

Pan aiff lladrad yn Nhwr Llundain o chwith, caiff yr archeolegydd Bleddyn Cadwaladr a’i fab Joni Teifi eu galw i ddatrys yr achos. Ond mae’r hyn y maent yn ei ddarganfod yn eu gwthio i ganol rhyfel am einioes Cymru sy’n ymestyn yn ôl filoedd o flynyddoedd.

Wrth i rymoedd tywyll fygwth Senedd Cymru, mae’r ddau’n wynebu ras yn erbyn amser i ddod o hyd i grair dinistriol a all newid cyfeiriad hanes y genedl.

Dyma nofel a fydd yn cynhyrfu ac yn dychryn y darllenydd bob yn ail.

a

Haf o hydHaf o hyd?

Casgliad o straeon byrion gan wahanol awduron.

Archebwch yma> Dadeni | Haf o hyd?

Cyhoeddwyd yn Grŵpiau Darllen, Llyfrgell Rhuthun, Newyddion | Tagiwyd , , , , | Rhowch sylw

Sesiwn Crefft i’r Teulu – Llyfrgell Y Rhyl, 24ain Gorffennaf

Flyer

Delwedd | Cofnodwyd ar gan | Tagiwyd , , | Rhowch sylw

Cylch Darllen Llyfrgell Rhuthun – Gorfennaf 18eg, 2.00yh

DadeniDadeni – Ifan Morgan Jones

Cyhoeddwyd yn Grŵpiau Darllen, Llyfrgell Rhuthun | Tagiwyd , , , , | Rhowch sylw

Tyrd i fod yn Wirfoddolwr Ifanc hefo’r Sialens Ddarllen Haf!

WELSH RH POSTCARD front RGB smallY manteision i ti
• Profiad gwaith gwerthfawr a chofnod a wiriwyd o’r oriau o waith gwirfoddol a wnaed.
• Cyfle i feithrin hyder, sgiliau cymdeithasol, cyflogadwyaeth a sgiliau llythrennedd ac i wneud cyfraniad cadarnhaol i’w cymunedau.- a chyfle i wneud ffrindiau newydd

Beth fyddi di’n ei wneud fel gwirfoddolwr ifanc?
• Cael plant i ymuno â’r sialens a’u helpu i ddewis a dod o hyd i lyfrau.
• Helpu plant a theuluoedd i ddefnyddio gwefan Sialens Ddarllen yr Haf ac i lawrlwytho app y Sialens
• Helpu â gweithgareddau a digwyddiadau er mwyn helpu plant i rannu eu dewisiadau darllen a adborth

Yr hyn rydym yn ei ddisgwyl gan y gwirfoddolwr ifanc
Rhaid i ti fod rhwng 14 a 24 oed ac yn gallu ymrwymo i wirfoddoli am 3 awr yr wythnos o leiaf ar draws cyfnod o 4 wythnos (cyfanswm o 12 awr dros yr haf).

Byddi angen sgiliau cyfathrebu da ac, os yn bosibl, parodrwydd i gysylltu â phlant a theuluoedd yn Gymraeg a Saesneg; diddordeb mewn cefnogi a gweithio gyda phlant, ac mewn llyfrau a darllen; ac agwedd hyblyg a chyfeillgar wrth ymgymryd â thasgau, prydlondeb a dibynadwyedd.

Cyswllt am wybodaeth pellach
Llyfrgell Corwen helen.a.roberts@denbighshire.gov.uk
Llyfrgell Dinbych llinos.davies@denbighshire.gov.uk
Llyfrgell Llanelwy beverley.kirkham@denbighshire.gov.uk
Llyfrgell Llangollen helen.a.roberts@denbighshire.gov.uk
Llyfrgell Prestatyn bethan.hughes@denbighshire.gov.uk
Llyfrgell Rhuddlan beverley.kirkham@denbighshire.gov.uk
Llyfrgell y Rhyl bethan.hughes@denbighshire.gov.uk
Llyfrgell Rhuthun llinos.davies@denbighshire.gov.uk

Ffurflen Cais Wirfoddolwr Ifanc

Edrychwn ymlaen at glywed gennyt!

Cyhoeddwyd yn Sialens Darllen Haf | Tagiwyd , | Rhowch sylw