Heddiw yn Llyfrgell Y Rhyl!

Sunny RhylMis Hanes Lleol

11.00 & 2.30: Clwb Hanes Y Rhyl – Sgwrs a Lluniau, Rhyl mewn 150 llun.

2.00 – 4.00: Dad-gloi’r gorffennol. Cyfle i archwilio rhai o’r adnoddau hanes lleol a gedwir yn Llyfrgell Y Rhyl.

Mae hefyd nifer o arddangosfeydd photograffig a chyfle i weld rhai o’r ffilmiau a grewyd yn y dref gan arloeswyr byd sinema. Mae’r amgueddfa ar agor, ac wrth gwrs mae ystod eang o lyfrau hanes lleol ar gael i’w fenthyg.

Am fwy o wybodaeth, ffoniwch Llyfrgell y Rhyl ar 01745 353814

 

Advertisements
Cyhoeddwyd yn Llyfrgell Y Rhyl, Newyddion | Tagiwyd , , | Rhowch sylw

Tô y Rhyl – edrych yn ôl.

1980s RoofOs ydych wedi bod i Lyfrgell y Rhyl yn ddiweddar, neu wedi cerdded heibio, mae’n siŵr eich bod chi wedi sylwi bod y to yn cael ei adnewyddu gan lawer o ddynion mewn hetiau caled a siacedi llachar.

I gymharu, rydym wedi dod o hyd i’r llun hwn o’r to gwreiddiol yn cael ei osod ganol yr 80au, pan nad oedd hetiau caled, siacedi llachar a hyd yn oed crysau mae’n debyg, yn hollol angenrheidiol!

Cyhoeddwyd yn Llyfrgell Y Rhyl, Newyddion | Tagiwyd | Rhowch sylw

Mis Hanes Lleol, Llyfrgell y Rhyl

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn hanes leol, dewch i lyfrgell y Rhyl ym mis Mai. Mae gennym gyfres o sgyrsiau a sessiynnau diddorol yn ystod y mis.

17eg Mai, 11.00 & 2.30: Clwb Hanes Y Rhyl – Sgwrs a Lluniau, Rhyl mewn 150 llun.

21ain Mai 1.30 – 4.00: Sesiwn galw fewn gyda archifdau Siroedd Fflint a Dinbych.

24ain Mai, 1.30 – 4.00: Sesiwn Holi a Chyffwrdd gyda Amgueddfa Y Rhyl

Pob Dydd Iau ym Mai, 2.00 – 4.00: Dad-gloi’r gorffennol. Cyfle i archwilio rhai o’r adnoddau hanes lleol a gedwir yn Llyfrgell Y Rhyl

Mae hefyd nifer o arddangosfeydd photograffig a chyfle i weld rhai o’r ffilmiau a grewyd yn y dref gan arloeswyr byd sinema. Mae’r amgueddfa ar agor, ac wrth gwrs mae ystod eang o lyfrau hanes lleol ar gael i’w fenthyg.

Am fwy o wybodaeth, ffoniwch Llyfrgell y Rhyl ar 01745 353814

Cyhoeddwyd yn Llyfrgell Y Rhyl | Tagiwyd , | Rhowch sylw

Rhyl Library Reading Group, 3ydd Mai 11.00

Various Pets Alive and Dead

Wedi’i leoli hanner yr amser yn Doncaster a’r hanner arall yn Llundain, dyma olwg ddoniol iawn ar werthoedd modern, sy’n cynnwys bochdewion, cocrotsis, iâr a chwningod sy’n lluosogi, a adroddir gan Marina Lewycka, wedi’i ysgrifennu yn ei chyfuniad unigryw a gwych o eironi, ffars a ffraethineb.

a

The Thorn Birds

Mae ‘The Thorn Birds’, llyfr sy’n llwyddiant ledled y byd ers 1977, yn saga ramantus, gadarn am dair cenhedlaeth. Fe’i adnabyddir fel ateb Awstralia i ‘Gone with the Wind’, ac mae’n cofleidio’r darllenwr yn ei freichiau cynhwysfawr.

Cyhoeddwyd yn Newyddion | Rhowch sylw

Sesiwn Agored – Dydd Iau Mai 3ydd, Llyfrgell Y Rhyl 10:00-1:30

Abandoned AnimalsDysgwch am y broses achub ac ailgartrefu.

Dewch i gwrdd ac anifail wedi ei fabwysiadu.

Syniadau ar sut i hyfforddi eich anifail.

Byddwch yn berchennog cyfrifol.

Galwch fewn, gofynwch cwestiwn!

Llyfrgell Y Rhyl, Stryd yr Eglwys, Y Rhyl, LL18 3AA, 01745 353814

Cyhoeddwyd yn Llyfrgell Y Rhyl, Newyddion | Tagiwyd , | Rhowch sylw

Dyddiad i’ch dyddiadur 2

Rhyl Paddle Boat Pool.emfMae mis Mai yn Fis Hanes Lleol a bydd Llyfrgell y Rhyl yn nodi’r achlysur gydag arddangosfeydd a chyfres o sgyrsiau. Bydd y sgyrsiau cyntaf gan Glwb Hanes y Rhyl, ar 17 Mai am 11.30am ac eto am 2.00pm gyda sioe o 150 o luniau o’r ardal. Bydd mynediad am ddim i’r sgyrsiau, a bydd te a choffi ar gael.

Bydd sgyrsiau pellach sydd i’w cadarnhau yn cael eu rhoi gan Amgueddfa’r Rhyl ac Archifau Sir Ddinbych. Cadwch olwg am ragor o wybodaeth!

Cyhoeddwyd yn Llyfrgell Y Rhyl, Newyddion | Tagiwyd , | Rhowch sylw

Sesiwn Agored – Dydd Iau Mai 3ydd, Llyfrgell Y Rhyl 10:00-1:30

Abandoned AnimalsDysgwch am y broses achub ac ailgartrefu.

Dewch i gwrdd ac anifail wedi ei fabwysiadu.

Syniadau ar sut i hyfforddi eich anifail.

Byddwch yn berchennog cyfrifol.

Galwch fewn, gofynwch cwestiwn!

Llyfrgell Y Rhyl, Stryd yr Eglwys, Y Rhyl, LL18 3AA, 01745 353814

Cyhoeddwyd yn Llyfrgell Y Rhyl, Newyddion | Tagiwyd , | Rhowch sylw