Archifau Categori: Llyfrgell Y Rhyl

Ann Jones AC

Bydd Ann Jones AC yn cynnal ei chymhorthfa nesaf yn Llyfrgell Llanelwy ar 15 Medi 2.30 – 3.00yh, Llyfrgell Prestatyn ar 15 Medi,  4.00 – 5.00 ac yn Llyfrgell Y Rhyl ar 16 Medi am 10.00 – 11.00. I drefnu apwyntiad, ffoniwch … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Llyfrgell Llanelwy, Llyfrgell Y Rhyl, Llyfrgell+ Prestatyn | Tagiwyd , , , | Rhowch sylw

Rhyl Library Reading Group – 7fed Medi, 11.00yb

The Goldfinch – Donna Tartt Yn dair ar ddeg, mae Theo Decker, mab i fam ymroddgar a thad difeddwl, absennol i raddau helaeth, wedi goroesi damwain sydd fel arall yn chwalu ei fywyd. Yn unig a digyfeiriad yn Efrog newydd, … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Grŵpiau Darllen, Llyfrgell Y Rhyl | Tagiwyd , , , | Rhowch sylw

Hel Atgofion am y Radio yn Llyfrgell y Rhyl

Mae’r flwyddyn hon yn nodi 50 mlynedd ers dechrau Radio 1,2,3 a 4 a 95 mlynedd ers darllediad cyntaf y BBC. I ddathlu’r cerrig milltir arbennig hyn, mae Llyfrgell Y Rhyl wedi chwilio drwy’r ôl-gatalog yn fanwl, ac wedi creu … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Llyfrgell Y Rhyl, Newyddion | Tagiwyd , | Rhowch sylw

Sesiwn Crefft i’r Teulu, Llyfrgell Y Rhyl, 7fed Awst

Delwedd | Cofnodwyd ar gan | Tagiwyd , | Rhowch sylw

Anifail – Ysbiwyr: Sialens Darllen yr Haf 2017

Cwningod wedi’u creu gan plant yn sesiwn crefft Llyfrgell Y Rhyl heddiw.  Sesiwn nesaf – Awst 7fed 2.00yh.

Cyhoeddwyd yn Llyfrgell Y Rhyl | Tagiwyd , | Rhowch sylw

Sesiwn Crefft i’r Teulu – Llyfrgell Y Rhyl, 24ain Gorffennaf

Delwedd | Cofnodwyd ar gan | Tagiwyd , , | Rhowch sylw

Hoffech chi wirfoddoli yn eich cymuned? Os felly, Dewch draw i’r Pwynt Siarad yn Llyfrgell Y Rhyl, 6/6/17, 10 – 12

Delwedd | Cofnodwyd ar gan | Tagiwyd , | Rhowch sylw