Tyrd i fod yn Wirfoddolwr Ifanc hefo’r Sialens Ddarllen Haf!

WELSH RH POSTCARD front RGB smallY manteision i ti
• Profiad gwaith gwerthfawr a chofnod a wiriwyd o’r oriau o waith gwirfoddol a wnaed.
• Cyfle i feithrin hyder, sgiliau cymdeithasol, cyflogadwyaeth a sgiliau llythrennedd ac i wneud cyfraniad cadarnhaol i’w cymunedau.- a chyfle i wneud ffrindiau newydd

Beth fyddi di’n ei wneud fel gwirfoddolwr ifanc?
• Cael plant i ymuno â’r sialens a’u helpu i ddewis a dod o hyd i lyfrau.
• Helpu plant a theuluoedd i ddefnyddio gwefan Sialens Ddarllen yr Haf ac i lawrlwytho app y Sialens
• Helpu â gweithgareddau a digwyddiadau er mwyn helpu plant i rannu eu dewisiadau darllen a adborth

Yr hyn rydym yn ei ddisgwyl gan y gwirfoddolwr ifanc
Rhaid i ti fod rhwng 14 a 24 oed ac yn gallu ymrwymo i wirfoddoli am 3 awr yr wythnos o leiaf ar draws cyfnod o 4 wythnos (cyfanswm o 12 awr dros yr haf).

Byddi angen sgiliau cyfathrebu da ac, os yn bosibl, parodrwydd i gysylltu â phlant a theuluoedd yn Gymraeg a Saesneg; diddordeb mewn cefnogi a gweithio gyda phlant, ac mewn llyfrau a darllen; ac agwedd hyblyg a chyfeillgar wrth ymgymryd â thasgau, prydlondeb a dibynadwyedd.

Cyswllt am wybodaeth pellach
Llyfrgell Corwen helen.a.roberts@denbighshire.gov.uk
Llyfrgell Dinbych llinos.davies@denbighshire.gov.uk
Llyfrgell Llanelwy beverley.kirkham@denbighshire.gov.uk
Llyfrgell Llangollen helen.a.roberts@denbighshire.gov.uk
Llyfrgell Prestatyn bethan.hughes@denbighshire.gov.uk
Llyfrgell Rhuddlan beverley.kirkham@denbighshire.gov.uk
Llyfrgell y Rhyl bethan.hughes@denbighshire.gov.uk
Llyfrgell Rhuthun llinos.davies@denbighshire.gov.uk

Ffurflen Cais Wirfoddolwr Ifanc

Edrychwn ymlaen at glywed gennyt!

Advertisements
Cafod y cofnod ei gyhoeddi yn Sialens Darllen Haf a'i dagio yn , . Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Newid )

Connecting to %s