Agor pennod newydd yn hanes Llyfrgell a Siop Un Alwad

Llyfrgell RhuddlanMae Llyfrgell a Siop Un Alwad Rhuddlan yn cyrraedd carreg filltir arbennig yn ei hanes gydag agoriad swyddogol yn dilyn adnewyddiad sylweddol gan nodi dechrau pennod newydd sbon.

Mae’r cyfleusterau newydd yn darparu hwb cymunedol, gan gynnig pwynt mynediad sengl i nifer o wasanaethau’r Cyngor a lle i’r gymuned ei ddefnyddio ar gyfer digwyddiadau a gweithgareddau.

Yn yr adeilad sydd wedi ei adnewyddu mae ystafell gyfrifiadurol newydd y gall pobl wneud cais amdani neu i hysbysu gwasanaethau’r cyngor ar-lein, ciosg arian, cyfleuster i bobl ddychwelyd llyfrau, ystafelloedd cyfarfod newydd gyda chyfleusterau TG modern ac ystafell ymgynghori breifat ar gyfer trafodaethau un i un.

Mae ardal y plant wedi ei foderneiddio’n llwyr ac yn ychwanegol at hyn bydd ardal newydd i bobl ifanc/rhai yn eu harddegau. Bydd yr adeilad hefyd yn darparu ardal gymunedol ar gyfer arddangosfeydd, toiledau cwsmer newydd a wi-fi. Gall prosiectau partner ac asiantaethau fel Cyngor ar Bopeth a Heddlu’r Gogledd gynnal cymorthfeydd yma hefyd.

Bydd agoriad swyddogol yn cael ei gynnal yn y Llyfrgell ddydd Mercher 1 Mawrth i ddathlu’r gwaith gorffenedig. Bydd yr agoriad, fydd yn cael ei arwain gan Gadeirydd Cyngor Sir Ddinbych, y Cynghorydd Ann Davies yn cynnwys perfformiad ar y delyn gan Morwen Blythin, Glenda Began yn darllen ei barddoniaeth ei hun a’i mam a Catrin Mai Huw yn darllen barddoniaeth a rhyddiaith Gymraeg. Bydd grwpiau yn cynnwys Canolfan Ferched y Rhyl, Cymdeithas Hanes Rhuddlan, Y Dosbarth Ffrangeg, Coleg Llandrillo a Chyngor ar Bopeth hefyd yn arddangos yr hyn maent yn ei wneud yn y llyfrgell.

Dywedodd y Cynghorydd Hugh Irving, Aelod Cabinet Arweiniol Cymunedau: “Rydym wrth ein bodd gyda’r cyfleusterau newydd sbon yn Llyfrgell a Siop un Alwad Rhuddlan a hoffem ddiolch i breswylwyr am eu cydweithrediad a’u hamynedd yn ystod y gwaith adnewyddu ac ail-leoli’r cyfleusterau dros dro.

“Mae’r Cyngor yn cydnabod gwerth llyfrgelloedd a siopau un alwad i’r gymuned a dyma pam rydym yn parhau gyda rhaglen o fuddsoddiad ar draws y sir ac yn ymateb i anghenion y gymuned.

“Mae’r hyn rydym wedi ei greu yn gyfleuster modern lle gall pobl ddod i gysylltiad â llawer mwy na llyfrau yn unig. Gall cwsmeriaid ddod i gysylltiad ag amrediad eang o wasanaethau’r cyngor mewn un lleoliad, gweld, cyflawni gweithrediadau a hefyd defnyddio’r cyfleusterau fel hwb cymunedol, lle ar gyfer digwyddiadau a chyfarfodydd wedi eu seilio yn y gymuned.

“Rydym yn mawr obeithio fod ein cwsmeriaid yn mwynhau’r cyfleusterau newydd ac yn edrych ymlaen at groesawu mwy o bobl drwy’r drysau wrth i’r llyfrgell a’r siop un alwad barhau i ddatblygu fel hwb cymunedol”.

Advertisements
Cafod y cofnod ei gyhoeddi yn Llyfrgell Rhuddlan, Newyddion a'i dagio yn . Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Newid )

Connecting to %s