Darparu cyfleusterau newydd cyffrous i Lyfrgell a Siop Un Alwad Rhuddlan

Llyfrgell RhuddlanMae pennod arbennig ar fin dechrau yn hanes Llyfrgell a Siop Un Alwad Rhuddlan gyda gwaith i fod i ddechrau ar ddatblygu cyfleusterau newydd cyffrous ar gyfer ei gwsmeriaid.

Mewn arolwg diweddar, dywedodd cwsmeriaid Cyngor Sir Ddinbych nad ydynt eisiau mynd i nifer o swyddfeydd i wneud ymholiadau, a’u bod yn dymuno dewis sut y maent yn cael gafael ar wasanaethau’r cyngor a chadw mewn cysylltiad.

I gwsmeriaid Rhuddlan, bydd hyn yn dod yn realiti’n fuan wrth i waith adeiladu ddechrau cyn bo hir i ‘ail-lunio’ y tu mewn i’r Llyfrgell a’r Siop Un Alwad, fel y bydd cwsmeriaid yn gallu cael mynediad at nifer o wahanol wasanaethau o un lleoliad yn y dyfodol, a bydd y gymuned leol yn gallu eu defnyddio, i gynnal eu digwyddiadau a’u gweithgareddau eu hunain.

Er mwyn cadw ein cwsmeriaid a’n hymwelwyr yn ddiogel tra bod y gwaith adeiladu yn mynd rhagddo, bydd Llyfrgell a Siop Un Alwad Rhuddlan yn cau i’r cyhoedd o ddydd Iau 13 Hydref tan fis Rhagfyr 2016.

Dywedodd y Cynghorydd Hugh Irving, Aelod Arweiniol Dros Dro dros Dwristiaeth a Hamdden: “Hoffem ddiolch i gwsmeriaid o flaen llaw am eu cydweithrediad a’u dealltwriaeth wrth i’r gwaith fynd yn ei flaen.

“Mae hwn yn ddatblygiad o bwys a fydd yn gwella’r cyfleusterau i bobl leol sy’n defnyddio’r ystod eang o wasanaethau sydd eisoes ar gael yn llyfrgell Rhuddlan.

“Rydym yn deall pwysigrwydd y gwasanaeth hwn i bobl leol a bydd defnyddwyr y llyfrgell a’r Siop Un Alwad yn mwynhau cyfleusterau llawer iawn gwell pan fydd y safle’n ailagor ym mis Rhagfyr.”

Bydd eitemau Llyfrgell sydd i fod i gael eu dychwelyd ar 13 ac 14 Hydref yn cael eu derbyn gan staff pan fydd y llyfrgell yn ailagor, dydd Llun 17 Hydref yn y lleoliad dros dro ar yr amseroedd arferol:

Neuadd Gymunedol Rhuddlan, Stryd y Senedd, Rhuddlan, LL18 5PU

Dydd Llun 9:30 – 12:30 1:30 – 5pm
Dydd Mercher 9:30 – 12:30 1:30 – 5pm
Dydd Iau 1:30 – 5pm
Dydd Gwener 9:30 – 12:30 1:30 – 5pm

Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi a diolch i chi am eich cydweithrediad a’ch amynedd yn ystod y cyfnod hwn.

Advertisements
Cafod y cofnod ei gyhoeddi yn Llyfrgell Rhuddlan a'i dagio yn . Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Newid )

Connecting to %s