Sesiynau Pwyntiau Siarad newydd yn Rhuthun

Llyfrgell RhuthunMae sesiynau Pwyntiau Siarad a gafodd eu sefydlu er mwyn hybu iechyd a lles unigolion rwan wedi cael ei ymestyn i Rhuthun.

Yn Sir Ddinbych, sefydlwyd Pwyntiau Siarad gan staff Gwasanaethau Cymorth Cymunedol (yn cynnwys gofal cymdeithasol i oedolion) er mwyn cynnig dull gwahanol i bobl gael gwybod pa gymorth all fod ar gael yn eu cymuned i gefnogi eu hiechyd a’u lles. Gan weithio gyda sefydliadau partner, rydym am geisio ymateb yn gyflymach ac mewn dull sydd wedi’i deilwra’n bersonol ar gyfer yr unigolyn, yn hytrach na’r dull traddodiadol o ‘un dull yn addas i bawb’. O dan y model newydd hwn, os bydd dinasyddion yn gallu ymweld â’u meddyg teulu bydd disgwyl iddynt, yn gyffredinol, fynychu Pwynt Siarad yn hytrach na derbyn ymweliad i’r cartref.

Yn y Pwyntiau Siarad mae cyfle i ddinasyddion Sir Ddinbych gyfarfod â rhywun sy’n wybodus ynglŷn â materion gofal cymdeithasol. Byddant yn gallu darganfod beth sydd ar gael yn eu hardal mewn lleoliad cyfleus, priodol a chroesawgar a thrafod y canlyniadau lles y maent yn eu dyheu yn bersonol neu ar gyfer eraill. Byddwn yn canolbwyntio ar ganfod beth sy’n bwysig i ddinasyddion er mwyn iddyn nhw fyw fel y mynnon nhw mewn amgylchedd diogel.

Mae sesiynau nawr yn cael eu cynnal yn Llyfrgell Rhuthun bob yn ail ddydd Iau – bydd y sesiwn nesaf ddydd Iau, Awst 25 rhwng 10am a 1.30pm.

Os bydd rhywun angen cymorth â bywyd bob dydd gofynnwch iddynt ddod draw i un o’r Pwyntiau Siarad (gweler isod) neu ffonio’r Pwynt Mynediad Sengl ar 0300 456 1000 i wneud apwyntiad

Advertisements
Cafod y cofnod ei gyhoeddi yn Llyfrgell Rhuthun, Newyddion a'i dagio yn , . Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Newid )

Connecting to %s